שם בית הספר:
אוהלי יוסף יצחק חב"ד נס ציונה
מדד החוסן
פיתוח ארגז כלים לטיפוח החוסן האישי
רתימת המדיה והתכנים הנלמדים ככלי להגברת החוסן הנפשי, הנמדד דרך מופע הלומד האקטיבי היודע לקחת אחריות ולבחור בטוב
על האתגר
מה הסיפור?

משבר הקורונה העולמי, הלמידה מרחוק והריחוק החברתי, גרמו להתמודדויות משמעותיות בפן הרגשי-נפשי של התלמידים. ה"אני מאמין" הבית ספרי השם דגש על קשר אישי, קירבה ואקלים חברתי מיטבי, ניצב בפני אתגר. לאור המצב עלה צורך מיידי בפעולות שיסייעו בהגברת החוסן הנפשי של התלמידים ובמתן הרגשה של קרבה כשהמציאות כופה ריחוק גדול כל כך.

הצורך וההזדמנות עליהן האתגר עונה

האתגר עונה על הצורך במתן מענה רגשי לתלמידים. האתגר מאמן את התלמידים בלקיחת אחריות אישית ובחירה בטוב. בנוסף, האתגר גם מלמד את התלמידים מיומנויות דיגיטליות המותאמות לפדגוגיה מוטת עתיד.

האתגר

ארגז הכלים שפותח כולל:

 1. מד רגשות: בירור מעמיק ומדויק של מצבם הרגשי של התלמידים והחוסן הנפשי שלהם.
 2. מד מעלות: גיוס התלמידים והפעלתם על פי חוזקות ותחומי התעניינות.
 3. מד העמקה ומד פעולה: למידה אקטיבית שתיטיב עם רגשותיהם.
 4. מד אישיותי: עיבוד התהליך שנעשה.
תעודת זהות
שם בית הספר:
אוהלי יוסף יצחק חב"ד נס ציונה
סמל מוסד:
411298
שלב גיל:
יסודי, שמונה שנתי
יישוב:
נס ציונה
רשות:
נס ציונה
מחוז:
מרכז
שם המנהל/ת:
חיה זלמנוב
חברי צוות פיתוח:
נחמה גולדשטיין
הכלים שפיתחנו
מד רגשות

מטרת הכלי: מיפוי המצב הרגשי של התלמיד

זמן ותדירות: בתחילת התהליך ובסיומו. קיימת אפשרות להפעיל את הכלי יותר מפעם אחת.

שלבי הפעלת הכלי

שלב ראשון | נציג בפני התלמידים מצגת עם סמלים או אימוג'ים המבטאים מצבים רגשיים שונים. כל תלמיד יבחר סמל או אימוג'י המבטא כיצד הוא מרגיש וישתף את הכיתה.

שלב שני | בשלב הבא נקיים שיח שבמהלכו נעלה מספר שאלות המופנות לכל תלמיד בסבב, בהתאם לדברים שעלו. בשיחה זו נחדד את מצבם הרגשי.

דוגמאות לשאלות שניתן לשאול: האם טוב לי במצב הרגשי בו אני נמצא? האם הייתי רוצה לשנות את התחושות שלי? כיצד מצבי הרגשי משפיע על ההתנהלות שלי בחיי היום יום? באילו מצבים רגשות אלו מועצמים יותר?

שלב שלישי | נבקש מהתלמידים למלא שאלון העוסק בתכנים שעלו. בשאלון זה התלמידים ידייקו יותר את התחום הספציפי איתו הם מתמודדים.

את השאלון כל מורה יחבר בהתאם לדברים שעלו בשיח עם התלמידים. בקישור הבא מצורף שאלון לדוגמה: האתגר שלי

שלב רביעי | המורה יחלץ קושי, התמודדות או אתגר עיקרי עליו ירצה לעבוד עם התלמידים.

 

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?

הכלי היטיב לבטא את רגשותיהם של התלמידים. המצגת שפתחה את הנושא, השיח והשאלון סייעו לדייק את האתגר הספציפי עליו הוחלט לעבוד עם הכיתה.

מד מעלות

מטרת הכלי: לאפשר חלוקה לקבוצות על פי קריטריונים.

זמן ותדירות: בתום הפעלת הכלי הראשון – מד הרגשות.

שלבי הפעלת הכלי

שלב ראשון | נבקש מהתלמידים למלא שאלון העוסק בתחומים הבאים:

 • חוזקות שיש בי.
 • תחביב או כישרון שניחנתי בו.
 • כלים דיגיטליים אותם ארצה ללמוד.
 • תלמידים מהכיתה איתם אשמח לעבוד.

שלב שני | נמפה את תשובות התלמידים ונחלק אותם לקבוצות עבודה על פי הקריטריונים המוצעים בשאלון. בחלוקה נוודא שבכל קבוצה ישובצו תלמידים:

 • עם חוזקות מגוונות
 • שבחרו לעבוד עם כלי זהה/דומה
 • שביקשו לעבוד אחד עם השני (לפחות תלמיד מתוך שניים שהוצעו)

 

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?

 • מילוי השאלון סייע לחלוקה טובה של הקבוצות.

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

 • בחלוקה, על המורה לוודא שבכל קבוצה יש תלמידים עם תכונות ויכולות מגוונות, על מנת שכל אחד יוכל למלא תפקיד אחר בעבודה. כמו כן, שהכלי הדיגיטלי אותו התלמידים מעוניינים ללמוד יהיה זהה/דומה.
 • השאלה האחרונה בשאלון מבקשת שמות של תלמידים איתם רוצים לעבוד. רצוי לחשוב מחדש האם נכון ששאלה זו תופיע בשאלון והאם כדאי שחברות תהווה שיקול בחלוקת התלמידים לקבוצות.
 • יש לשים לב לכך שמאחר והחלוקה לקבוצות מתבססת על מספר גדול (יחסית) של נתונים, לא תמיד ניתן יהיה להגיע לחלוקה שתתאים במאת האחוזים לתשובות שנכתבו בשאלון.
מד העמקה

מטרת הכלי: תרגול מיומנויות של קבלת החלטות בקבוצה.

זמן ותדירות: יופעל פעם אחת לאחר החלוקה לקבוצות.

שלבי הפעלת הכלי

נכין לכל קבוצה מצגת שיתופית שתסכם את כל ההחלטות שיתקבלו ותתייחס לסוגיות הבאות:

 • מהו תפקידו של כל תלמיד בקבוצה (קורא, מסביר, מסכם, מנהל זמן וכד'). התפקידים ייבחרו על ידי התלמידים בהתאם לחוזקות (עליהם הם העידו בשאלון).
 • מהו הכלי הדיגיטלי אותו הם מעוניינים ללמוד.
 • מהו התוכן עליו יעבדו. התוכן ייבחר בהתאם לצורך שעלה בעת זיהוי הרגשות ועשוי לתת מענה לקושי שצף.

 

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

 • מאחר והחלוקה לקבוצות היא על בסיס מספר קריטריונים, לא תמיד ניתן יהיה להגיע לחלוקה שתתאים במאת האחוזים לתשובות שנכתבו בשאלון. לכן, ייתכן ויהיה צורך בבירור נוסף לגבי התפקיד של כל תלמיד, כלי הלמידה הדיגיטלי או התוכן העיוני בחלק מן הקבוצות.
 • לאחר בחירת התוכן העיוני, המורה יקבל החלטה בהתאם לשיקול דעתו, האם הוא זה שילמד את התלמידים את התוכן העיוני או שהתלמידים עצמם יהיו אחראים על מציאת התוכן ולימודו. ייתכן שבסבב הראשון של הפעלת ארגז הכלים נכון יהיה שהמורה תספק את התוכן לתלמידים על מנת לחסוך זמן. במידה שיהיו סבבים נוספים, ניתן יהיה לבקש זאת מהתלמידים מאחר שהם כבר יהיו מיומנים יותר והזמן שיידרש להפעלת הכלים יהיה קצר יותר.
מד פעולה

מטרת הכלי: הקניית מיומנויות ללמידה אקטיבית.

זמן ותדירות: הקצאת 6 שעות למידה, על פי החלוקה הבאה:

1 ש"ש | סדנא ללימוד כלי דיגיטלי.

1 ש"ש | סדנת בחירה: "שיתוף פעולה" או "אחריות מהי".

4 ש"ש | למידה עצמית – הכנת הפעילות בקבוצות.

 

שלבי הפעלת הכלי

 1. התלמידים ילמדו את התוכן העיוני עליו הם בחרו לעבוד.
 2. התלמידים ירכשו את מיומנויות הכלי הדיגיטלי אותו הם בחרו במסגרת הסדנה.
 3. לתלמידים תוצע בחירה להשתתף באחת הסדנאות שתעסוקנה בנושאים: "שיתוף פעולה" או "אחריות מהי".
 • בחירת הסדנה תיעשה בהתאם לצורך של התלמיד.
 • הסדנה תופעל על ידי המורה (לשיקול המורה האם לשתף בסדנה עמית מקצוע נוסף מצוות המורים).
 1. התלמידים יוכלו לקבל סיוע בהכנת הפעילות בכל תחום שיזדקקו לו.
 2. התלמידים יפעילו את הכיתה (המרחב) בפעילות שהכינו.

 

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

 • יש לוודא שמסגרת הזמן המוקדשת להפעלת כלי זה אינה ארוכה דיה.
 • במהלך העבודה בקבוצות מן הסתם יעלו אתגרים שונים. יש לשים לב לקשיים שיעלו בזמן אמת ולתת להם מענים.
מד אישיותי

מטרת הכלי: התבוננות פנימה ועיבוד התהליך האישי שחווה התלמיד.

זמן ותדירות
הכלי יופעל פעמיים: פעם אחת במהלך ביצוע הפעילויות של התלמידים – על ידי המורה; פעם שנייה, בסיום התהליך – על ידי התלמידים.

שלבי הפעלת הכלי

 1. במהלך הפעילות של התלמידים (המוצעת בכלי מד פעולה), המורה תציין לעצמה שלוש הארות חיוביות על הפעילות שהתלמידים העבירו.
 2. בסיום הפעילות של התלמידים:
  • המורה תשתף את המליאה בדברים הטובים שהיו בפעילות.
  • תיערך שיחת רפלקציה עם כל קבוצה בנפרד, בה נברר מה היה נכון ומה כדאי לשפר להבא.
  • כל תלמיד יכתוב רפלקציה אישית על התהליך שחווה (מיומנויות עריכת רפלקציה נרכשו במהלך הסדנאות).
  • כל תלמיד יוכל לשתף את חברי הכיתה בחוויותיו (נתון לבחירתו).

 

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

כתיבת רפלקציה היא משימה לא קלה. חשוב להסביר לתלמידים כיצד נכון לערוך רפלקציה ולמקד אותם בכתיבה.

***

אהבתם? אולי יעניין אתכם גם: רפלקציה עצמית, אתר פרקטיקות להוראה איכותית