רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

טלי שוורצשטיין בסר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410852

אוסישקין , כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

טלי שוורצשטיין בסר

סמל מוסד:

410852

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פורץ דרך לחדשנות ומצייד את תלמידיו במיומנויות הנחוצות להתמודדות עם העולם המשתנה במהירות, באמצעות מרחבים שיתופיים, חווייתיים,ומוגנים בהם ניתן ללומד לגלות את ייחודיותו. מרחבים כיתתיים וחוץ כיתתיים המעוצבים לפי עקרונות פדגוגיים של פרסונליות ושיתופיות דרך למידה סינכרונית ואסינכרונית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1


שיתופיות באמצעות תהליכי עומק דרך למידת חקר במרחבים שיתופיים


2


פרסונליזציה- דרך התאמת דרכי הוראה ולמידה על פי צרכי הלומד ובאמצעות סביבות למידה מגוונות

3

תמורתיות – על ידי שימוש בפעלנות ושיתופי פעולה בין צוותיים, קהילתיים, מוסדות אקדמיה, וגופים ציבוריים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי


כיתה רב גילאית במרחב למידה משותף ומעוצב במיוחד ללמידה חוויתית המיצרת שיתופי פעולה

2

מהלך רשותי ארגוני


תלמידים יוצרים ביחד – שת'פ בין מגמת קולנוע , בית גיל פז/ המבריא מדרשה לאמנות בית ברל
3

מהלך רשותי קהילתי


פיילוט ייחודי בכ"ס בשיתוף צוותי החינוך, מועצת נשים ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה והמרכז הישראלי לשוויון מגדרי בחינוך
4

מהלך רשות


מרחיבים שפה ובונים גשר תרבותי באמצעות מרחבים שיתופיים. שת"פ מ.לווינסקי "גוונים – תקווה ישראלית"
5

מהלך רשותי נוסף


שת"פ מוזיאון כפ"ס "בינה" – למידה בחברותא. קיום למידה שיתופית וחווייתית באמצעות חשיפה לתרבות ישראלית ולהסטוריה של העיר