רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

הדס רפאלי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

116012

אופק, רעות – מודיעין

שם מנהל/ת ביה"ס:

הדס רפאלי

סמל מוסד:

116012

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אופק בי"ס ליזמות חברתית, בו הסביבה מכילה ומאפשרת מרחב חברתי ולימודי בטוח לכל תלמיד ותלמידה להתנסות בתהליך יזמי.
חינוך ליזמות מבוסס על למידה אקטיבית, שיתופי פעולה ותרומה לחברה. זהו תהליך שמביא לידי ביטוי את כישורי התלמידים ונטיית ליבם, מעודד ומפתח סקרנות, חשיבה יצירתית ומודעות עצמית.
באופן שיטתי ובעבודת צוות, בזיהוי צרכים, העלאת רעיונות ומציאת פתרונות מגוונים, יפיקו התלמידים מיזמים חברתיים- לימודיים וישפיעו על סביבתם.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

לכל חלו"ם יש אופק- חשיבה וחדשנות, למידה, מיזם ויזמות.

2

מעגלי- למידה של תלמידים, מורים והורים בתהליכים שנרקמים בביה"ס.

3

תרבות של מעגלי- שיח להעלאת רעיונות חברתיים ולימודיים שישפיעו על ביה"ס וסביבתו.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

לכל אחד מתלמידנו ניתנת ההזדמנות לחלום את חלומו ולהתפתח במקום מכיל ומאפשר חשיבה, פתיחות וגמישות לחדשנות, למידה מותאמת ופרואקטיבית ליזמות מול הפקת מיזמים אישיים חברתיים ולימודיים, תוך מיצוי והרחבת יכולותיו המשפיעים על סביבתו. העקרונות באים לידי ביטוי במערכת השעות בביה"ס.
2

מהלך רשותי ארגוני

צוות המורים לומד ומשתלם בקבלת כלים להנחיית יזמים צעירים משלב העלאת הרעיונות ועד להפקת המיזמים.
3

מהלך רשותי קהילתי

בוגר בית ספרנו מפתח במהלך שבע שנות לימודיו מודעות עצמית לחזקותיו, יכולותיו, לסביבתו וצרכיה, מעורב בהיבטים חברתיים ולימודיים.
4

מהלך רשות

בביה"ס מרחב יזמי מעורר השראה בו כל התלמידים מתנסים בתהליך היזמות. המרחב מזמן מגוון התנסויות החל בחשיבה ובחקר של הרעיון ועד מימושו, באמצעות מרחב טכנולוגי ומרחב סדנאי: מטבח בו "מבשלים" יוזמה, סדנת נגרות לבנית דגמי- היוזמה, סדנת תפירה, אולפן אור- קולי להפקת מיזמים להעלאת מודעות חברתית לדוגמא: לא משאירים אף חבר מאחור.
5

מהלך רשותי נוסף

במות שיתוף בהזדמנויות מגוונות : בשלב הרעיונאות- מול פאנל מומחים בתוך ביה"ס. בשלב הפקת היוזמה- מול תלמידי ביה"ס. בימי שיא- פרסום הרעיון אל מול אורחים מהקהילה.