שם בית הספר:
אלראזי, באקה אלגרבייה
פיתוח מנהיגות פעלנית תוך שימוש במרחבים מגוונים ועידוד להתנסויות
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

המנהיגות הפנים בית ספרית חשובה להצלחת בית הספר בהשגת מטרותיו והגשמת חזונו, ולשם השפעה גדולה לטווח הארוך. הנהלת בית הספר מקדמת אוטונומיה, מאפשרת פעלנות וחדשנות, ומעודדת יוזמות ורעיונות, אך חברי הצוות, בייחוד בעלי התפקידים, לא תמיד מנצלים את המרחבים שנפתחים עבורם. אנו מעוניינים להפוך את חברי הצוות, ובייחוד את בעלי התפקידים, למנהיגים פעלנים, תוך ניצול המרחבים שנפתחו עבורם, ועידודם לא לפחד לטעות, לקבל אחריות ולקחת סיכונים.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

כפיילוט לתוכנית, ומתוך ראייה עתידית להרחיב את המנגנון לכלל הצוות, יבחרו שלושה רכזים ומורה אחד, שיפעלו כצוות "מנהיגות אוטונומית". זהו צוות חשיבה ומשימה, כשכל אחד מחבריו יעבוד כמנהיג עם הצוות שלו בגישה אוטונומית, לקידום תוכנית העבודה ויוזמות, בהתאם למטרות ויעדי בית הספר, ותוך העמדת המשאבים הדרושים לכך. 

מהלך 1 – הגדרה ודיוק של תפקיד המנהיג האוטונומי – בהסתמך על מאמרים שעוסקים במנהיגות אוטונומית מיטבית במציאות המשתנה, יבנה מסמך המגדיר את תפקידו ותחום אחריותו של המנהיג האוטונומי בבית הספר "אלראזי", תוך גמישות ליכולותיו והעדפתיו.

מהלך 2 – מיפוי יכולות ותפיסות הצוות, בהתייחס לתפקיד של מוביל אוטונומי – לצורך הענקת אוטונומיה מותאמת לכל אחד מחברי הצוות הנבחר, יש לקיים מיפוי ליכולות והתפיסות האישיות ביחס לתפקיד. המיפוי ייערך בשני אופנים:

  1. ההנהלה תמפה כל אחד מחברי הצוות הנבחר.
  2. כל אחד מחברי הצוות ימפה את עצמו .

קישור לקובץ

מהלך 3: תמיכה בצוות "מנהיגות אוטונומית"

  • כל מנהיג בצוות יקבל סביבה ממוחשבת, לניהול המשאבים המקדמים את תכנית עבודתו.
  • הצוות יקבל הדרכה וליווי בנושא מנהיגות וניהול משאבים.

מהלך 4: ניסוח מסמך ארגוני, פדגוגי ותקציבי, אשר יסייע לשגרת העבודה של המנהיג האוטונומי. המסמך יהווה בסיס ותשתית לתכנון וארגון תחום ריכוזו של המנהיג האוטונומי. קישור למסמך

מהלך 5: בניית מחוון למשוב והערכה של התהליך

  • נבנה מחוון משוב להערכת ביצוע המשימות.
  • יקבעו צמתי משוב והערכה, בתיאום בין ההנהלה למנהיג הנבחר, להערכת תחומי אחריותו.
  • יקבעו צמתי משוב והערכה, בתיאום בין המנהיג הנבחר לבין חברי הצוות שלו, להערכת תחומי אחריותו של כל אחד מהם.

 

מחוון (משוב הערכה של המשימה)
מה הצליח  לי איפה היו לי  קשיים מה נעשה אחרת לשיפור

 

מהלך 6: שיפור מתמיד ובקרה לתכנית העבודה לאורך כל התהליך. במטרה לשפר את התהליך, יתקיימו ערוצים ותחנות לבקרה בכל שלביו.

קישור לקובץ

 

תעודת זהות
שם בית הספר:
אלראזי, באקה אלגרבייה
סמל מוסד:
318667
שם המנהל/ת:
מוניר ענאבוסי
חברי צוות פיתוח:
זהר כתאנה, סואר עתאמנה, הויידה עויסאת, איה קעדאן.
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: