לוגו---חמד

כרטיס תיירות חינוכית

אמית חומש כפר בתיה
שם בית הספר:
אמית חומש כפר בתיה
אמית חומש כפר בתיה
מסלול תיירות:
למידה חברתית רגשית, פעלנות

איך קוראים לבית הספר? זו השאלה שתעלה בכם בביקורכם. אמנם מדעי עם דגש על ימי מרתון חוויתיים במתמטיקה, אבל גם אומנותי – לימודי האומנות בחט"ב מאוחדים עם מקצועות השפה!  אמנם תורני עם אפשרות נרחבת גם ללימודי תורה לשמה, אך תוך קידום של אנגלית דבורה ולמידה מבוססת פרויקטים באנגלית (בדגש על תיקון עולם), וגם כל שיעור ושיעור כולל היבטים אישיותיים, דיאלוגיים ותהליכיים של הלמידה. בית ספר חומש מלשון חוזקות, מיומנויות ושיח. כאן רואים, אוהבים ומשקיעים בכל תלמיד. 

או בית ספר חברה ומשפט? שם כדאי להתעניין כיצד מביאים את התלמידים להישגים גבוהים במבחני הבגרות ולתחושה אמיתית של בית

כרטיס ביקור
שם בית הספר:
אמית חומש כפר בתיה
סמל מוסד:
442376
שלב גיל:
על יסודי שש שנתי
יישוב:
כפר בתיה רעננה
רשות:
עיריית רעננה
מחוז:
התישבותי
שם המנהל/ת:
ירון כרמי
פרקטיקות ייחודיות

המייחד אותנו:

  • תיכון המיועד לתלמידים בעלי יכולות מגוונות, התיכון מאופיין בהשקעה מרובה ואחוזי זכאות לבגרות בין 96% ל-100%.
  • תפיסה המדברת על שיח ודיאלוג קבוע בין כל באי ביה"ס, ומיצוי חוזקות אישיות.
  • עבודה הוליסטית בין פדגוגיה ורגש.

פרקטיקות ייחודיות:

  • יוזמת חומש: חו-חוזקות, מ- מיומנויות, ש-שיח.

בכל מקצוע יש התייחסות לכל 3 ההיבטים הנ"ל,  הפיתוח המקצועי של הצוות מכוון ליוזמה הזו.

  • מעגלי שיח: שגרות קבועות של 3 פעמים בשבוע לכל כיתה. (חלוקה ל-2 קבוצות)
  • למידה אינטרדיסציפלינרית: בכיתות חט"ב מקצועות השפה מאוחדים עם מקצועות האומנות לאשכול אחד. זה בא לידי ביטוי בכך שבכל שבוע יש 4 שעות לאשכול הזה.

נפתח במעגל שיח וממשיך בהעמקה של יצירות ספרותיות שנבחרו מראש סביב תמות רלוונטיות לגיל ההתבגרות.

  • Israel connect: מפגש שבועי של תלמידים מביה"ס עם אנשים מארה"ב, המטרה היא קידום אנגלית דבורה ושיח ציוני. באמצעות שיח על אתרים משמעותיים בישראל.
  • למידה מבוססת פרויקט באנגלית עם הפנים לקהילה: יצירת תהליכי למידה מבוססי פרויקט עם משמעות של תיקון עולם.
  • מרתון למידה חוויתי ב-חט"ב: לקראת סוף כל שנה"ל מארגנים צוות מתמטיקה ואנגלית ימי מרתון חווייתיים שמטרתם חזרה על כל החומר שנלמד במהלך השנה באופן חוויתי.
  • הערכה אחרת:  מתוך תפיסה שלתלמיד יש אינטליגנציות מרובות, והערכה היא לא רק על סמך מבחנים וידע אלא ע"פ תוצרים מגוונים. לאורך השנה ולקראת התעודות.