רשות:
מחוז:

תל אביב

רשות:
שם המנהל/ת:

מרים לוקסנבורג

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

510313

בורוכוב גבעתיים

שם מנהל/ת ביה"ס:

מרים לוקסנבורג

סמל מוסד:

510313

מחוז:

תל אביב

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פיתוח הצוות כצוות מוביל, הרואה את התלמידים כמנהיגים,המנהיגים את עצמם ולאחר מכן את חבריהם. שאיפתנו היא לגדל כל ילד וילדה כאדם צומח ומתפתח, ער להיותו חי בחברה ופועל בה. תפקידנו לצייד את הילדים בכלים להתפתחות והכרת העצמי, ביכולת ״לעשות את הדרך״ ולהציב יעדים עצמאיים, לראות את האחר, לזהות את צרכיו ולהיות אמפטי אליו, להתמודד עם מצבים חברתיים מורכבים, ולבסוף – להפשיל שרוולים, ליצור פתרונות, לחשוב באופן ביקורתי ויצירתי, ליזום, להניע ולשנות – ביחד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

היכולת לעשות דרך – להתפתח, להכיר את עצמי, להציב לעצמי יעדים, ללמוד איך אני לומד, להתקדם ביחס לעצמי, ולהיות עצמאי בדרכי

2

היכולת "לראות את האחר" – הקשבה , אמפטיה, זיהוי צורך

3

היכולת לפעול – ליזום , להניע, לשנות ביחד,לזהות פתרונות, לחשוב באופן ביקורתי ויצירתי, לנקוט עמדה ולהפשיל שרוולים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פנקס ״להנהיג זה״: כלי שמטרתו להאיר רגעי מנהיגות יומיומיים, קטנים ומשמעותיים. פיתוח מקורי של צוות בית-הספר שהכשיר את צוות המורות בשימוש בו מדי יום עם התלמידים.
2

מהלך רשותי ארגוני

סדנאות הכשרה למורים בנושא מנהיגות יום יום.
3

מהלך רשותי קהילתי

הקמת צוות לזיהוי ופיתוח הזדמנויות לשינויים אסטרטגיים בתרבות הארגונית.
4

מהלך רשות

גיבוש מתודולוגיה וכלים ל ״התבוננות והערכה עצמית״ ללומדים, שבעזרתה יוכלו להציב מטרות ולבחון את עצמם באופן עקבי.
5

מהלך רשותי נוסף

תכנון תעודה המשקפת את תהליכי הערכה של הלומדים המותאמת לייחודיות הבית ספרית