שם בית הספר:
גבים, באר שבע
קידום יוזמות הצוות כחלק מיעד בית ספרי
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

בביה"ס גבים מחנכים למצוינות, ולהעצמת השונות בנקודות החוזק של התלמידים והמורים, כדרך להגביר את המוטיבציה, להעלות את תחושת מסוגלות, לשפר הישגים ולעודד חוללות עצמית. באתגר הנוכחי בחרנו לעודד את מורים להיות בעלי עניין פעלנים, חדשנים, יצירתיים ואוטונומיים, כדי לעלות את המוטיבציה והמעורבות שלהם – בכלל ובתקופת הקורונה בפרט – בתהליך של קידום יוזמות, כחלק מיעד בית ספרי. 

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

הצוות החינוכי נקרא ליזום ולהציע סביבות למידה חדשניות. בית הספר ייתן למורים מעטפת תומכת, תוך ארגון תכנית עבודה בשלבים, וייעוץ משלים של מומחים. הצוות יציג את עשייתו בפני צוות מו"פ בית ספרי שילווה את המהלך, ויזכה למשוב על כל שלב ושלב. 

מהלך 1הקמת צוות מו"פ בית ספרי – וועדה מקצועית בין-תחומית לבחירת המיזמים. 

מהלך 2 – פרסום קול קורא לצוות החינוכי, להגיש יוזמות להקמת ממשקי למידה חדשניים בביה"ס לפי תנאים מוגדרים, הכוללים תנאי סף, קריטריונים לבחירת המיזמים, המחויבות הנדרשת מהיזם והתקציב העומד לרשות המיזם. קישור לקול קורא

המורים יתבקשו להציג את מטרת המיזם ותכנית עבודה ליישומו, הכוללת שלבי פיתוח, דרכי עבודה ואנשי מקצוע תומכים. בית הספר ייתן משוב ומעטפת תומכת למורים בקידום כל שלב משלבי היוזמה. 

לאחר דיונים בצוות מו"פ בית ספרי, יתפרסמו שמות הזוכים ונימוקי השופטים לבחירתם

מהלך 3 – יצירת תשתית לפיתוח המיזמים

א. מפגש אישי של צוות מו"פ עם היזמים, להנעת התהליך וקביעת נהלי עבודה. כתיבת מתווה עבודה הכולל מפגשי ייעוץ עם גורמים פנים וחוץ בית ספריים לפי העיקרון "X+1" –לעולם לא עובדים לבד.

ב. התאמת ליווי אקדמי-מקצועי לכל מיזם.

ג. קיום מפגשי הכוונה ולמידה לכל היזמים, שיכללו: למידת עקרונות מנחים לבניית סביבות למידה; תפקודי לומד נדרשים; מפגש עם יועצת ביה"ס להדגשת ההיבט החברתי והרגשי בסביבת הלמידה; מפגש עם מומחה לסביבות דיגיטאליות והיכרות עם אמצעי קצה חדשניים.

  1. התבוננות על כל המרחב בו ימוקמו המיזמים, וזיהוי קשרים אפשריים ביניהם.
  2. חשיבה משותפת על פעילות התלמידים במרחב, להבטחת פעלנות כתרבות.
  3. גיבוש העקרונות המנחים לסביבות הלמידה. 

במהלך פיתוח היוזמה יושם דגש על שיתוף מליאת המורים בחשיבה על מטרות המיזמים, מרכיביהם ודרכי הפעולה הייעודיים להם. מהלך זה מדגיש את החשיבות של חיזוק תחושת השייכות של כלל המורים לכל מיזם בביה"ס. היזמים שנבחרו לצוות המורים את הסקיצות למיזמים עליהם עבדו, ויזכו למשובים ממוקדים ומובנים, שיכללו: זיהוי המשותף לסביבות הלמידה והקשר לפדגוגיה הבית ספרית; העלאת רעיונות לעיצוב כלל המרחב; בדיקת היתכנות הפעלת כל מיזם דרך עבודה בצוותים בין-תחומיים; ושיתוף התלמידים דרך הקמת קבוצת ביקורת להפעלה של הממשקים. 

מהלך 4: מתווה אישור המיזמים: לאחר עיבוד המשובים שהתקבלו ממליאת המורים והגשת סקיצות מפורטות. היזמים יעבדו עם המעצבת של החלל. המעצבת תציג הדמיה של כל מיזם ושל החלל כולו לאישור צוות מו"פ, ועדת התלמידים והיזמים. יודגש הקשר לפדגוגיה הבית-ספרית וקידומה.

לבסוף, תפורסם תכנית ביצוע לפי לוח זמנים.

תעודת זהות
שם בית הספר:
גבים, באר שבע
סמל מוסד:
612788
שם המנהל/ת:
מנשקו יפעת
חברי צוות פיתוח:
רעיה סינח- מובילת האתגר רכזת תקשוב ושותפה בצוות מו"פ-מח"צ (מצוינות חדשנית צומחת ), אורטל זוהר – מחנכת ושותפה בצוות מו"פ- מח"צ (מצוינות חדשנית צומחת), יוליה שיין- יועצת ביה"ס, דר אמיר ברנע-יועץ אקדמי שותף מצוות פארק קרסו למדע
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: