רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

עמית יצחאיק

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410878

גורדון , כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

עמית יצחאיק

סמל מוסד:

410878

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"אנו הצוות החינוכי, מבוגרים משמעותיים, שואפים לאפשר מימוש אישי, ערך עצמי חיובי ומסוגלות להתמודד עם אתגרים חברתיים- קוגניטיביים ורגשיים במציאות משתנה.
בוגרי בית ספרנו יהיו פעלנים- ידעו להגדיר לעצמם את רצונותיהם ומטרותיהם, יאמינו ביכולותיהם להשיג אותם, יבצעו בחירות אחריות ויהיו בעלי גמישות מחשבתית."
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

גמישות- גמישות מחשבתית בסקרנות ובתעוזה לחשוב על נושאים מוכרים וחדשים בדרכים מגוונות, להציע הסברים או פתרונות חלופיים ולייצר הקשרים חדשים בין תחומי ידע שונים, רלוונטיים ובעלי ערך.

2

פרסונליות- התאמת חליפה אישית של תהליך הלמידה, תוך יצירת קשר אישי, ללומדים שונים: לרמתם, כישוריהם, חוזקותיהם וצרכיהם, מתוך מטרה לפתח תחושת מסוגלות עצמית, שייכות וחוסן של כל תלמיד.ה

3

פעלנות- מורים ותלמידים עצמאים ופרואקטיביים המעורבים בעשייה הבית ספרית- קהילתית- סביבתית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פדגוגיה מותאמת – תפירת חליפה אישית לכל תלמיד.ה המותאמת לרמתם, לכישוריהם, לחוקותיהם וצרכיהם.
2

מהלך רשותי ארגוני

צוות חינוכי פעלן, יוזם ומזמן הזדמנויות ואפשרויות בחירה מגוונות עבור תלמידיהם
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה במרחבים חוץ-כיתתיים מגוונים לעידוד הסקרנות, הנאה ומוטיבציה פנימית.
4

מהלך רשות

המורים כמאמנים המאפשרים לתלמידים.ות לחוות תהליך של צמיחה אישית וחיזוק תחושת השייכות בארבעת ההיבטים שלנו כבני אדם שלמים: קוגניטיבי, פיזי, רגשי ורוחני.
5

מהלך רשותי נוסף

הערכה דיאלוגית רב-מימדית – קיום משוב מקדם למידה בתהליכי שיח, בשלושה צמתי הערכה רפלקטיבית במהלך השנה.