רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

אילנה רוזן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

232884

דרכי יהודה, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אילנה רוזן

סמל מוסד:

232884

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הצמחת תלמידים, הלוקחים אחריות על תהליכי למידה והתפתחות אישית. צוות ביה"ס נותן מענה רגשי, חברתי ולימודי, שמותאם לכל אחד ואחת, בהתאם למקום בו הם נמצאים, תוך חתירה למצוינות אישית. אנו מאמינים שדרך ארץ ורגישות חברתית הם בסיס לחיים משמעותיים של תורה ותרומה בעידן מודרני ומתפתח. אנו שואפים שהבוגרים שלנו ישתלבו בכל תחומי העשייה בחיים, תוך שמירה על אורח חיים דתי-ציוני, ומתוך ידיעה פנימית שהם עושים את הטוב ביותר שהם יכולים, בכדי לתרום לחברה ולקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פיתוח מיומנויות למידה ספיראליות לפי שכבות הגיל

2

ידע וכלים למורים לשימוש בדרכי הוראה מגוונות (התמקדות בSEL השנה )

3

תהליכים רפלקטיביים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה נושאית רב תחומית ( שבת ושמיטה )
2

מהלך רשותי ארגוני

שיעורי בחירה בה ניתנים לתלמיד לבחור את אופני ההוראה והנושאים – תלוי בשכבת הגיל.
3

מהלך רשותי קהילתי

התלמיד כמוביל – מועצת תלמידים, לימוד בחברותות , פעילות מנהיגות לתלמידי כיתות ו' .
4

מהלך רשות

רפלקציה כמרכיב בלמידה השוטפת ובהערכה הבית ספרית .
5

מהלך רשותי נוסף

תעודה המשקפת את המיומנויות ומרכיבי השיח הבית ספרי על פי עקרונות התפיסה החינוכית