רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אלון בודנשטיין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

220392

הגליל, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

אלון בודנשטיין

סמל מוסד:

220392

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בי"ס הגליל הינו בית-ספר לחינוך מיוחד על אזורי המטפל באוכלוסיית תלמידים בגילאי יסודי בעלי קשיי התנהגות וקשיים רגשיים. בית הספר פיתח תוכנית ייחודית להעצמתו של הילד בעל ההתנהגות המאתגרת ולמניעת הסלמת אלימות בבית הספר ובקהילה, במסגרת אגף ניסויים וייזמות של משרד החינוך. במסגרת התוכנית פותחו דגמים ייחודיים על מנת לקדם את השתלבותם של תלמידינו במסגרות הקהילתיות הנורמטיביות . דגש מיוחד הושם על ראיה מערכתית של המעשה החינוכי והכשרה ושילוב הקהילה בחשיבה ובעשיה (הורים ועוד).
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

זיהוי הזיקה בין מחשבות, רגשות, גוף-נפש והתנהגות יביא לשינוי יציב וארוך טווח.

2

לצוות אחריות על הבאת התלמיד למצב רגיעה ולתהליך מצמיח או להסלמה ושימור הקושי.

3

ראיה מערכתית של תהליך ההתערבות הינה המפתח להצלחה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

עיצוב חלל אקטיבי, עזרי למידה במגוו אופנים(טקסט, תמונה, קול, וידאו, ותלת מימד)
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח מקצועי ע""י מורה מוביל וצוות, המתווים דרך ומשתפים בה את מליאת אנשי הצוות, בכדי לחזק את הידע בתחום גוף-נפש.
3

מהלך רשותי קהילתי

שיתוף קבוצות הורים בהדרכה ותמיכה בבית הספר ע"י צוות המטפלות וכן שיתוף פעולה עם בתי ספר בשילוב תלמידנו תוך הדרכת צוותי חינוך בהפעלת התוכנית לשליטה עצמית ומניעת אלימות שפיתחנו.
4

מהלך רשות

בעקבות העלאת המודעות לכלים ודרכים להשגת רגיעה גופנית ונפשית, האקלים הבית ספרי התקדם לכיוון של תגובות מותאמות של הצוות אשר מועברות לילדים. הדבר תרם להפחתת אימפולסיביות, הפחתת אירועים קונפליקטואליים ואווירה נעימה ורגועה יותר בקרב בבית הספר.
5

מהלך רשותי נוסף

במסגרת מחקר הפעולה שאנו עורכים מסתמן שהתוכנית יעילה. מספר מקרה האלימות יורד ומספר התלמידים המשתלבים בחינוך הרגיל צפוי לגדול. הלמידה המשותפת לתלמידים ולצוות החינוכי יצרה שפה בית ספרית של מודעות לקשר בין גוף ונפש. ניבנו תוכניות תמיכה אישיות וקבוצתיות וכמו כן ניתן טיפול פרא רפואי ותוכניות לעיצוב התנהגות.