רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

שושי כהן אבידן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

383927

החותרים, טירת כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

שושי כהן אבידן

סמל מוסד:

383927

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מחובתנו לזמן לתלמידנו סביבה פיסית ואנושית, פדגוגית ורגשית, המאמינה בתלמידנו ומקדמת כל אחד ואחת מהם למלוא יכולתו/ה, זאת, מבלי שטיפוח המתקשה יהיה על חשבון המתקדם, או להפך. אנו מאמינים שכל תלמיד יכול ורוצה להגיע למימוש עצמי, ומחובתנו להאמין בו, לאפשר ולסייע לו למצוא את הדרך הנכונה שתביאו למימוש הפוטנציאל האישי.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קהילתיות – קידום חינוך קהילתי יאפשר שיח של כל המבוגרים המשמעותיים בחייו של הילד, שיח שיעצים את תחושת השייכות ויביא להצמחת בוגר אחראי, מעורב ותורם.

2

חדשנות פדגוגית כתרבות ארגונית –הגדרת מטרות חינוכיות המצמיחות לומד בעל מכוונות ומודעות עצמית, הפועל מתוך הנעה פנימית ללמידה ולחקר, היכול להגדיר ולתכנן מטרות אישיות וחברתיות ומגלה אחריות ומסירות.

3

פרסונליזציה – הכנת בוגר המוכן לעולם העתיד, שיטת הוראה ולמידה ששמה את התלמיד במרכז, ומותאמת אישית לצרכים שלו, להעדפות שלו, לחוזקות שלו, לייחודיות שלו, וליעד אליו הוא מעוניין להגיע.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

"מודל החתירה" – מודל חינוכי המעניק ללומד חווית למידה חיובית המאופיינת, מודל גמיש ומותאם, המבוסס על הקנייה בקבוצות קטנות, חופש בחירה, תהליך למידה עצמאי ומשותף. מודל המאפשר היכרות מעמיקה בין המורה לתלמיד ומדייק את המענה המותאם לכל לומד.
2

מהלך רשותי ארגוני

א' תחילה – תהליך שנועד להקל ולרכך את המעבר מגן הילדים לבית הספר. בבסיסו עומדת האמונה בית הספר צריך להכין עצמו לקליטת הילדים ולא הילד הוא שצריך להתאים עצמו לביה"ס. מאחר וחווית הלמידה בכיתה א' היא ההתרשמות הראשונה של הילד ממערכת החינוך, חשוב שתהייה חיובית, תאפשר הסתגלות מיטבית ותתרום להתפתחותו במכלול היבטים.
3

מהלך רשותי קהילתי

שיתופיות – תהליכי למידה אקטיביים, חווייתיים וחברתיים היוצאים מגבולות הכיתה, תורמים להבניית ידע בסביבה דינמית ומאפשרים התנסות במיומנויות למידה בקבוצה. לומדים יחד על מנת להגיע לתוצר משותף ומיטבי. מחקרים מראים שלמידה שיתופית משפיעה לטובה על הישגים לימודיים ועל יחסים חברתיים בין
התלמידים.
4

מהלך רשות

קהילתיות – אנו רואים בהורים שותפים לעשייה החינוכית בבית הספר. הורים לוקחים חלק פעיל בוועדות בית ספריות על פי בחירה והתאמה אישית ומסייעים בקידום תהליכים פדגוגיים וחברתיים בביה"ס
5

מהלך רשותי נוסף

ביה"ס כמרחב למידה – סביבה אסתטית, מטופחת ורגועה המציעה מרחבים המאפשרים משחקים דידקטיים לתרגול מיומנויות היסוד, משחקים סוציו דרמטיים, פינות ליצירה ובנייה בחומרים מגוונים, פינות חקר בשילוב טכנולוגיה. משימות המותאמות לשונות ומאפשרות עבודה עצמאית, בחירה ואינטראקציה חברתית, משלבות התנסויות חושיות- תנועתיות, ומעודדות מיומנויות חקר.