שם בית הספר:
הנרייטה סאלד, חיפה
חיזוק מנהיגות ביניים אמפטית המובילה ופועלת באומץ ובמקצועיות
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

מנהיגות ביה"ס מצופה לתת מענה מקצועי לכל השותפים לחיי ביה"ס: תלמידים, משפחות וצוות, תוך יצירת הנעה ומתן תחושת ביטחון ויציבות בתוך המציאות המשתנה, והעברת המסר שביה"ס ממשיך לחתור למימוש החזון שלו. כחלק מאחריות זו, בית הספר מעוניין לחזק את המנהיגות הבית ספרית, דרך העצמת הרכזים-מנהיגות הביניים הבית ספרית–כדי שיוכלו לפעול באמפתיה ולהוביל באומץ ובמקצועיות.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

במסגרת האתגר נבחן מהם לצרכים של הרכזים ונבין עם איזה קשיים הם מתמודדים; נבין לאיזו הכשרה ומיומנויות הם זקוקים על מנת להתמודד עם המציאות המורכבת, ולאיזו סדירויות; אלו סמכויות נוכל לתת להם כדי לחזק את המנהיגות שלהם; ואיזה כללים נייצר, כדי שיוכלו לעבוד מתוך אומץ וניהול אמפתי, לצד החזקת המקצועיות. 

מהלך 1: איסוף נתונים באמצעות שאלון לכל הצוות, שמטרתו לקבל תמונה רחבה מן השטח, שתספק לרכזים תובנות. 

קישור לשאלון: https://forms.gle/r9jayYUJ3s99DQfQ7

מהלך 2: מפגשי צוות עם מנחה מקצועית, בנושא ויסות רגשי, והגדרת הצרכים של צוות בית ספר בקהילתיות בתקופה זו של משבר.

מהלך 3:  מפגשי צוות הנהלה עם צוות רכזים – במטרה להעצים את צוות הרכזים, ולעודד אותם להוביל מהלכים מקצועיים, לצד הבנת הצרכים הרגשיים ויצירת תחושת יציבות בתוך בית ספר. מהלך זה כולל 4 ישיבות:

ישיבה ראשונה: 

 • פעילות מגבשת ומאווררת- "עם איזה ראש הגעתי לישיבה". 
 • הצגת ההישגים בתפקיד בשנת הלימודים הנוכחית. 
 • ניתוח הנתונים העולים מן השאלון שהצוות מילא. 
 • הצגת מטרת הקבוצה – חיזוק והעצמת קבוצת הרכזים בתקופה זו, בה עלינו לגלות אמפתיה ולתת מענה רגשי לצוות, לצד המשך השאיפה למקצועיות. בנוסף כל רכז התבקש לבחור מטרה להמשך השנה.

ישיבה שנייה:  

התבוננות אישית של הרכזים, תוך ציון הקשיים העולים מהשטח, אל מול 4 אזורים: אזור הנוחות, אזור הפחד, אזור הלמידה, אזור הגדילה. התבוננות בגישה לא שיפוטית והנחייה לבחון שוב, לאור מה שעלה במפגש, את המטרה שנבחרה ע"י כל רכז/ת: אזור ההתבוננות, קשיים, צורך בעזרה, מציאת האיזון וההחזקה בין האמפתיה למקצועיות. כיצד יוצאים מאזור הנוחות ומקדמים עשייה יוזמת, מקדמת ומשפיעה?

ישיבה שלישית – בניית מצפן:

 • אלו כללים, מעטים ופשוטים, נייצר כדי לאפשר לכם עבודה? 
 • מהן הסמכויות להן אתם זקוקים כדי לחזק את המנהיגות שלכם?
 • לאור הקשיים שפורטו – כיצד ניתן לעזור לכם?

דוגמא למצפן לעבודת הרכז – כללים שהוגדרו ע"י הרכזים:

 • תיאום ציפיות ומיקוד במטרות עם מנהל/ת בי"ס
 • תיאום סדירויות של זמן ומקום למפגשים קבועים מראש 
 • שמירה על יחסים בינאישיים טובים
 • אומץ ליזום 
 • ניהול אמפתי במקביל להחזקת המקצועיות 
 • להיות רלוונטיים, זמינים ונגישים למורים
 • לתת כלים
 • תקשורת פתוחה ודו-סטרית: מנהלת-רכזים
 • רצף ומעקב

ישיבה רביעית: 

כל רכז/ת יציג בהרצאה קצרה (מודל "טד"): 

יעד (להמשך השנה שנותר), רציונל לבחירת היעד, פעולה מתוכננת להשגת היעד, לוח זמנים, האם זקוקים לעזרה, ממי ובמה.

מהלך 4: התחלת הטמעת התוצר של מנהיגות הביניים- כל רכז יפעל עפ"י התכנית שאותה בנה, וישתמש במצפן ובכללים המועטים והפשוטים שנבחרו, ליצירת מרחב הדרכה מיטבי ומקצועי.

תעודת זהות
שם בית הספר:
הנרייטה סאלד, חיפה
סמל מוסד:
320069
שם המנהל/ת:
דפנה רם.
חברי צוות פיתוח:
סגנית מנהלת 1 - סימה ארז ; סגנית מנהלת 2 - מאיה הרשקוביץ ; יועצת בי"ס - אסתי יונה ; רכזת מדעים + מדריכת מורים מובילים מהלך השקפה - אורה גולומבק.
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: