שם בית הספר:
התיכון לאמנויות, ירושלים
פיתוח התנסויות חינוכיות חדשות ורענון החזון הבית ספרי
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

התרחבות ביה"ס דרך הוספת אגף חדש, שיהווה סמן ל"קפיצת גדילה" בחיי ביה"ס כארגון: ביה"ס יבסס את מקומו בצורה חזקה יותר בעיר, במחוז ובארץ; תבחן מחדש התנהלותו ותפיסתו העצמית; יתפתחו יוזמות ופעולות חדשות שעד כה טרם נעשו, כגון הקמת יחידת בוגרים לביה"ס.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?
  1. נקיים שיח ריענון על החזון הבית ספרי, ופעולת ביה"ס במציאות בה אנו פועלים.
  2. נבדוק יחד עם הצוות, כיצד להגדיל את הבהירות בנוגע למספר צומצם של כללים פשוטים. נעשה זאת באמצעות חזרה אל התקנון הבית ספרי, וחשיבה מחודשת עליו – הן לאור הוספת האגף החדש, והן לאור הרחבת טווח ההסתכלות שלנו על עצמנו כצוות מורים.
  3. החודשים הראשונים של הכניסה לאגף החדש יוגדרו כחודשי התנסות לצורך למידה.

מהלך 1: העברת שאלון מיפוי בקרב הצוות, בחינת התוצאות בצוות ההנהלה, ובחירת יעדים לשיפור.

מהלך 2: מפגש עם כלל א.נשי הצוות החדשים בביה"ס (עד 4 שנים), על מנת להתבונן על הארגון ב"תודעת מתחיל": מה מאתגר את א.נשי הצוות החדשים? מה עדיין לא ברור להם? אילו קשיים הם מאתרים, שאנו כוותיקים כבר עיוורים להם?

מהלך 3: התבוננות מחודשת על החזון הבית ספרי, לאור המצב המתמשך של הקורונה, ותנאי ה-VUCA שמתגברים ביתר שאת.  נקיים שיח ריענון על החזון הבית ספרי, ופעולת ביה"ס במציאות בה אנו פועלים.

מהלך 4: נבדוק יחד עם הצוות, כיצד להגדיל את הבהירות בנוגע למספר צומצם של כללים פשוטים. נעשה זאת באמצעות חזרה אל התקנון הבית ספרי, וחשיבה מחודשת עליו – הן לאור הוספת האגף החדש, והן לאור הרחבת טווח ההסתכלות שלנו על עצמנו כצוות מורים.

מהלך 5: בחירה של התנסויות ללמידה, ביחס למציאות הפיזית החדשה, וביחס לשנת הקורונה תוך כדי סריקה אחורה של היכולות הבית ספריות והניסיון שקיים בביה"ס בתחום זה.

מהלך 6: איסוף פעולות ההתנסות, משוב ולמידה, לקראת בניית המערכת של תשפ"ב.

 

תעודת זהות
שם בית הספר:
התיכון לאמנויות, ירושלים
סמל מוסד:
140806
שם המנהל/ת:
תומר בליטי-דגן
חברי צוות פיתוח:
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: