רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

דלית מנשה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312819

זבולון המר, טירת כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

דלית מנשה

סמל מוסד:

312819

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מצייד את תלמידיו במיומנויות הנחוצות להתמודדות עם העולם המשתנה, מפתח מיומנויות למידה עצמאית, חשיבה ביקורתית, יצירתיות וגמישות מחשבתית תוך
שימוש במודלים דיפרנציאליים מותאמים ומתן מענה לשונות בכיתה ההטרוגנית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מכוונות עצמית ללמידה- אנו מפתחים את מיומנויות הלמידה העצמאית ואת החשיבה הביקורתית של הילדים, ומקנים להם כלים להתמודדות טכנולוגית וערכית בעולם משתנה

2

יצירתיות – אנו מפתחים ומטפחים יצירתיות שמתבטאת בתחומי האמנויות ככלי ללמידה וצמיחה, תוך קידום גמישות מחשבתית באמצעות מתן במה למגוון יכולות וכישורים בתחומי הדעת השונים.

3

צמצום פערים לימודיים באמצעות הכלה – שימוש במודלים דיפרנציאליים מותאמים לפרט תוך מענה לשונות בכיתה ההטרוגנית. למידה בקבוצות קטנות במרחבי למידה מגוונים המזמנת פיתוח יכולת לעבוד בצוות.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב אומנויות בתהליכי הלמידה
למידה חווייתית המאפשרת ביטוי אישי ומימוש כישורים לימודיים ומיומנויות חברתיות והתנהגותיות בשעורים ייעודיים ובתחומי דעת: משחקים, תיאטרון, יצירה, שחמט ומוסיקה. בבית הספר מקהלה ותזמורת בית ספרית אשר לוקחות חלק פעיל בטקסים בית ספריים ובפעילויות מחוץ
לכותלי בית הספר.
2

מהלך רשותי ארגוני

קידום מצוינות אישית
זיהוי וטיפוח חוזקות של כל ילדה וילד בהתאם ליכולותיהם למיצוי ולמצוינות אישית. בבית הספר תוכניות למצוינות כגון: "" אמירים"", מועצת תלמידים, קבוצת גישור, נבחרת ספורט, ילדים חונכים ילדים לצד תכניות תגבור והעשרה
ולמידה בקבוצות קטנות לקידום מיומנויות יסוד.
3

מהלך רשותי קהילתי

קשר אישי והכלה
בבית ספרנו הקשר האישי ובניית אמון והכלה בין כל באי בית הספר בלב העשייה.!!! לכל תלמיד בבית הספר תוכנית התערבות אישית לימודית, רגשית וחברתית לקידומו ולמיצוי יכולותיו וחוזקותיו. אנו מפתחים תכניות לקידום הכלה והשתלבות, לקשר מצמיח ולהעצמת התלמידים.
4

מהלך רשות

שילוב לימודי יהדות
לימודי יהדות מוגברים בתוכנית הלימודים, העמקה בעקרונות: פלורליזם, כבוד הדדי ודיאלוג. שגרות כגון: קריאת בוקר והכרת סידור התפילה, שיח שחרית, טקסי ראש חודש, קבלת שבת ומעגלי שיח עם הורים, מורים וילדים- סביב ערכים נבחרים. בית הספר מקדם דיאלוג מכבד בינאישי בין ילדים מורים והורים
ופועל לשיתוף פעולה בין כל השותפים.
5

מהלך רשותי נוסף

פעילויות חברתיות
תכניות למעורבות חברתית כגון:"" האוצר האבוד"" – תוכנית אינטגרטיבית סביב ערך מעורבות חברתית משולבת במקצועות הנלמדים. מגוון פעילויות המלוות ע""י חניכי ה ״צופים"", ה""חלוץ החינוכי"", סטודנטים פר""ח בשעות הבוקר ולאחר שעות הלימודים, קיום חוגי העשרה וצהרון.