ראש מנהל החינוך:

ד"ר גבי אוסם

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

11

מס' בתי ספר על יסודיים:

2 + 1 חנ"מ

חוף הכרמל

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
המועצה האזורית חוף הכרמל אחראית על כל פעילות החינוך בתחומה, מלידה ועד גיוס. במרחב המועצתי יינתנו מענים מותאמים למגוון הצרכים השונים, מבוססי בחירה ופורצי דרך ברמה המקומית והארצית. מוסדות החינוך, הפורמלי והבלתי פורמלי, יובילו חינוך לערבות הדדית, אחריות חברתית ואהבת הארץ, תוך קידום הערכים העומדים בבסיס השיח החינוכי בפרט ועבודת המועצה ככלל: שותפות, שוויון הזדמנויות, חדשנות ויצירתיות, שקיפות ומצוינות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

העלאת הפל"א (פיתוח למידה אקטיבית) והורדת המע"מ (מבוגר עומד מדבר), בקרב כלל הגילאים והמסגרות החינוכיות השונות.

ים של אפשרויות והזדמנויות לשילוב מגוון דרכי הוראה-למידה, ביניהן ולמידה חוץ כיתתית בכלל מרחבי החינוך הרבים והמגוונים הקיימים החוף הכרמל: הים, ההר, המוזיאונים, הקהילות, שמורות הטבע ואתרים

2

יצירת גש"רים (גמישות, שוויון הזדמנויות, רב גוניות) בחיבורים שבין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, בין התרבויות השונות, מוסדות החינוך והקהילות, ובראייה רב גילאית.

3

כבוד לכל השותפים לשיח החינוכי – תלמידים תלמידות והוריהם, צוותי ניהול, צוותי חינוך והדרכה, וממלאי תפקידים ציבוריים.

שותפויות בקהילה עם מגוון גופים, ארגונים ורשתות, אשר יפעלו לקידום החינוך בתוך המועצה ובסביבה הקרובה, וירחיבו את אופני הלמידה ותכניה. בכלל זה שיתוף בין היישובים בתכניות חינוכיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

ארגון מחדש של שבוע הלימודים: 'חממות למידה' ל-ז'-ט'. בחירה בתחומי עניין והתנסות בלמידה חווייתית, רב ובין תחומית, במרחבי למידה מותאמי נושא. למידה סמסטריאלית, דו-יומית, של מבואות ותיאוריה, כישורי חיים ומיומנויות. 'למידה בפקולטות'. התחדשות המגמות י'-י"ב והתאמתן למקצועות המחר. איגוד מגמות לבגרות בראייה רב ובין תחומית.
2

מהלך רשותי ארגוני

כתיבת תכנית אב אסטרטגית הכולל תכנית פדגוגית אזורית רב שנתית, מלידה ועד גיוס, רלוונטית ומותאמת למציאות המשתנה ולמאפיינים המועצתיים. לצד קידום תהליכי מו""פ ובכלל זה פיתוח זהות ייחודית וקידום עקרון הבחירה. הבנת העצמה שבהנעה מקבילה וכן הרצון לפתח שפה מו""פית ועקרונות משותפים, ברמה רשותית ובית ספרית.
3

מהלך רשותי קהילתי

שיח של זהויות בין ועם הקהילות השונות, ובכלל זה תושבים יהודיים וערבים, חילוניים מסורתיים ודתיים, המתגוררים במגוון יישובים, סמי עירוניים, מושבים, קיבוצים, כפרים וכפרי נוער. טיפוח הזהות הקהילתית של כל אחד לצד הזהות המועצתית המשותפת. כולל: מיסוד שיתופי הפעולה, חיבור לעקרונות החינוך, קידום הרצף החינוכי ועוד.
4

מהלך רשות

פיתוח זהות ייחודית תוך שמירה על רצף חינוכי, במטרה להבטיח את איכות הפעילויות ולאפשר התפתחות אישית לאורך כל שעות היום. התבוננות הוליסטית ושיטתית בתלמיד ובצרכיו ופיתוח מנגנון לשיתופי פעולה בין כל השותפים . קידום תכנית רשותית ייחודית בגני הילדים לפיתוח זהות ייחודית ""הגן זה הסיפור שלנו"" ו מו""פ מרחבי חינוך בבתי הספר.
5

מהלך רשותי נוסף

כל המועצה כיתה-ביסוס הפדגוגיה האזורית במרחבים מגוונים, חוצי זמן ומקום, בדגש על שימוש במשאבי וסביבות המועצה. תכניות ללמידה במרחב המועצתי והסדרה של סל מועצתי מסובסד לטובת מוסדות החינוך. מסורת חוף הכרמל-מכלול האירועים המובטחים לילדי המועצה בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. יישום העקרונות החינוכיים, עידוד שותפויות וחיזוק השייכות.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי