רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

כמאל אבו יונס

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

442830

איבן חלדון – חט"ב, סכנין

שם מנהל/ת ביה"ס:

כמאל אבו יונס

סמל מוסד:

442830

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התייחסות לאינטליגנציות הלומד הדומיננטיות ומתן מענה לביטוי מיטבי, עשויים לתרום לתחושת המסוגלות העצמית, דבר אשר משפיע בהמשך על הצלחתו בעתיד בתחומים נוספים. החקר כמנוף לבניית לומד כדמות חוקרת ויוזמת המשלבת את האינטליגנציות הדומיננטיות שלו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליות- כל תלמיד מקבל ביטוי לאינטליגנציות הדומיננטיות שלו בהתאם ליכולותיו, נטיותיו וכו', יש מענה לשונות בין הלומדים.

2

שיתופיות- התלמידים עובדים בלמידה שיתופית בצוותים, גם המורים באופן שיתופי, בעבודה בצוותים על פי האינטליגנציות ועל פי תחומים מגוונים.

3

אי פורמאליות- הלומד מקבל הזדמנויות ללמידה עצמאית שלא במסגרת מערכת החינוך הפורמאלית, הלומד מקבל הזדמנויות למידה הקיימות בכל מרחבי החיים, בכל זמן ובכל מצב. במסגרת קבוצות האינטליגנציות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בחירת הייחודיות שנגזרה מהחזון הבית ספרי שבו צוין נושא התייחסות לשונות ולריבוי האינטליגנציות.
2

מהלך רשותי ארגוני

הקמת צוות ייחודיות לצורך חשיבה משותפת ובניית אסטרטגיה ליישום הייחודיות ולמידה משותפת בבתי ספר דומים
3

מהלך רשותי קהילתי

הכשרת הצוות בתחום האינטליגנציות ובתחום החקר
4

מהלך רשות

בניית מסגרות ומרחבי למידה ליישום האינטליגנציות – שעה שבועית רוחבית שכל תלמיד למד בה במהלך השנה ונחשף לשתי אינטליגנציות דומיננטיות שלו בשנה.
5

מהלך רשותי נוסף

בניית עקרונות לשיעור מיטבי הכוללים את הייחודיות ובניית מודלים של שיעורים המבוססים על העקרונות הנ"ל ויישומם