רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אביבה סבג

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

338392

יגאל אלון – אורט, החטיבה לחדשנות וליזמות, יקנעם

שם מנהל/ת ביה"ס:

אביבה סבג

סמל מוסד:

338392

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר מוביל מחשבה, שמטרת קיומו היא להכין את התלמידים לעולם המשתנה סביבם. ע"י עידוד ומינוף סקרנותם הטבעית וציודם במיומנויות חשיבה ביקורתית ויצירתית, אשכולות של דעת ממגוון תחומים, כבוד לערכי האדם ומעורבות בקהילה ובחברה. בית ספרנו יהווה בית חם וסביבה בטוחה ומכבדת לכל הבאים בשעריו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הקניית מיומנויות קוגניטיביות- חברתיות ורגשיות להתמודדות בעולם משתנה

2

פיתוח מנהיגות אישית, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

3

ראייה הוליסטית של התלמיד בכל מרחבי החיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

התאמת מערכת שעות הלימוד של התלמיד על פי התפיסה הפדגוגית- למידה סימסטריאלית, הוראת מיומנויות, הערכה חלופית.


2

מהלך רשותי ארגוני

מגוון רחב של מקצועות בחירה לדוג': ליצנות רפואית, כלבנות, ביו רפואה
3

מהלך רשותי קהילתי

יום מהו"ת- מורה- הורה- תלמיד, שמטרתו לקיים שיח משמעותי על עולמו של התלמיד [ לא רק על הישגי התלמיד] . התלמיד מוביל את השיח.
4

מהלך רשות

ישיבות פדגוגיות – מתקיים דיון המתמקד בחוזקות התלמיד ובמטרות שהתלמיד מציב לעצמו.
5

מהלך רשותי נוסף

הקמת צוות חינוך חברתי רחב הכולל רכזת ח"ח, מועצת תלמידים, רכזת של"ח, רכזת ש"ש המובילים פעילות חברתית- ערכית מערכתית