רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

עדי חסנו שלום

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

611434

יד יצחק, קרית גת

שם מנהל/ת ביה"ס:

עדי חסנו שלום

סמל מוסד:

611434

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פיתוח בוגר בעל כישורי חשיבה ולמידה, המוכן להשתמש בידע ולהבנות תהליכי למידה בכוחות עצמו, מתוך סקרנות ועניין ומתוך זיקה לסביבה מדעית, טכנולוגית ותקשוב; בעל השקפת עולם ערכית, מעורב וסובלני. כל אלה באקלים תומך וחיובי, הנענה לצרכיו, שואף לקידומו ומושתת על תחושת שייכות וכבוד הדדי.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות באמצעות למידת חקר ומעגלי שיח.

2

פרסונליות המאפשרת לכל תלמיד בחירה לעמוד בקדמת הכיתה ולהציג ידע, מידע, טיעון או רעיון בפני קהלים שונים ולנהל משוב.

3

הערכה מעצבת ומשוב אפקטיבי המקדם למידה בסביבה תומכת ושיתופית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

כל התלמידים בעלי תפקידים בכיתה ובביה"ס; מעורבים בעשייה הבית ספרית והיישובית, הפורמלית והבלתי פורמלית, באמצעות מגוון תכניות שפותחו בביה"ס ותכניות חיצוניות.
2

מהלך רשותי ארגוני

מרחיבים את השפה בקוד שפתי לניהול שיח ולדיאלוג מיטבי המאפשר רב גוניות ולמידה במודל מב"ע (מעגלי שיח, ברור מושג ועריכת סיכום).


3

מהלך רשותי קהילתי

רפלקציה ומשוב אפקטיבי בשיעורים ובלמידת חקר; היגדים בתעודה וכתיבת מטרה שבועית ביומן אישי.
4

מהלך רשות

שיתוף הנהגת הורים והורים בתהליכי למידה ובפעילויות שיא בביה"ס.
5

מהלך רשותי נוסף

קידום התלמידים להצגת ידע או רעיונות שלהם בפני קהלים שונים.