רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

יהודית גרימברג שוורץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

355552

יזמ"ה (קציר), מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

יהודית גרימברג שוורץ

סמל מוסד:

355552

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית ספרנו אורח החיים היהודי מהווה ציר ערכי-לימודי-חווייתי וחברתי, יהדות שהינה ידע, חוויה ועשיה.
בי"ס מחנך את תלמידיו ברוח היהדות המתקדמת: אורח חיים יהודי מגוון, מתקדם, פתוח ושייך לכל הזרמים באהבה.
תלמידי בית הספר נחשפים ומעמיקים במהלך שנות לימודיהם במקורות יהודיים, ישראליים, אוניברסליים ואומנותיים, במושגים ומנהגים העוברים מדור לדור. תכנית הלימודים ייחודית, נבנית ומתעדכנת על ידי צוות בי"ס בהתאמה לשכבות הגיל. התלמידים חוקרים ומתנסים בדרכים שונות בתוך כתלי בית הספר ומחוצה לו, בתחילה כלומדים ומלמדים ובהמשך כמנהיגים ויוזמים.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קשרים איכותיים בין הילדים, בין המורים לתלמידים ובין בית הספר להורים

2

מיקוד: פיתוח מקצועי של הצוות בהעמקת הידע, דרכי הוראה ולמידה בהלימה לזהות הבית ספרית.

3

חברת הילדים, חוסן וחוזקות: מקומם האוטונומי של הילדים בבי"ס, מיטביות קשרים חברתיים, תרומת כלל הילדים לחברה. חוסן: פיתוח חוסן
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

קשר מורים תלמידים ותלמידים בינם לבין עצמם דרך שיח שחרית: סדירות יומיומית קבועה, מידי בוקר בשעה 7.40 המחנכות בכיתות, מקבלות את פני התלמידים לשיח מקרב

2

מהלך רשותי ארגוני

קשרים: חונכות תלת שנתית מתפתחת, תלמידי כיתה ד' חונכים את תלמידי א', וכך מידי שנה החונכות ממשיכה עד לכיתה ו': כיתות א-ג חניכים. כיתות ד-ו חונכים.

3

מהלך רשותי קהילתי

תכנית ייחודית בית ספרית 'עץ חיים היא': לכל שכבת גיל, ערך שנתי מלווה, אינטליגנציה להעמקה ותחום אומנות מותאם. כך שבששת שנות הלימודים בבי"ס, מקבל כל תלמיד סל מגוון ומדויק.
4

מהלך רשות

ועדות חברתיות: כלל תלמידי כיתות ד-ה מחולקים לוועדות חברתיות, עפ"י בחירה. הוועדות יוזמות, מתכננות ומפעילות מגוון מעגלי למידה, חוויה ועשיה בהלימה לזהות הבית ספרית, לדוגמה ועדת אח"י (אורח חיים יהודי) שאחראית על למידה וחוויה של כל ראש חודש. לכל ועדה מנחה מהצוות החינוכי.


5

מהלך רשותי נוסף

תוכנית חוזקות, תכנית ייחודית בית ספרית הנקראת 'כנפי רוח': ערך הבחירה ומתן מקום משמעותי לנטיות הלב, מיושם בתכנית זו הן במעגל הצוות החינוכי והן בקרב תלמידי בי"ס. תלמידי כיתות ב-ה, בוחרים תחומי לימוד הנלמדים בקבוצות דו-גילאיות מתוך מגוון שמציע הצוות החינוכי שבוחר אף הוא, מה ירצה ללמד וכיצד.