רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

רוקיה ג'נאן דיאב מילחם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

218289

יסודי א' , טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוקיה ג'נאן דיאב מילחם

סמל מוסד:

218289

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי סקרנות, עצמאות , יצירתיות והידברות יובילו ללומד בעל חשיבה ביקורתית החוקר את רגשותיו, תכונותיו והתנהגותו תוך כדי טיפוח מיומנות של חשיבה ביקורתית, שאלת שאלות ופתרון בעיות.
אנו מאמינים כי תהליכי למידה אשר תכלול בתוכה את שלבי החקר על כל מרכיביו , יפתחו את התלמידים והמורים באופן מתמיד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הנחת היסוד שלנוהיא, שלמידה הנו תהליך של השפעה ואינו אירוע חד פעמי של שליטה בכיתה או בלומד

2

אנו מאמינים שקשר שוטף עם ההורים מביא ליעילות הלמידה והישגיות

3

כל תלמיד בעל יכולת לבחור את ההתנהגות המתאימה לו , ומשם לנהל את עצמו להשגת מטרותיוו ,ולאו דווקא מתוך רגש לא מווסת.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הצוות פועל לפי מודל א.פ.ר.ת ככלי לשיקוף והעלאת המודעות העצמית להתנהגות רצויה בקרב התלמידים.
2

מהלך רשותי ארגוני

יחידות הלימוד כוללות בתוכן אסטרטגיות לפיתוח חשיבה ביקורתית ובה התלמיד מנסח שאלות ולאו דווקא תשובות
3

מהלך רשותי קהילתי

רכזת הייחודיות והסגן מובילים בקרב כל הצוותים את המשך פיתוח הייחודיות
4

מהלך רשות

כל פעילות חברתית בנויה על עקרון חוויה אישית לתלמיד
5

מהלך רשותי נוסף

בניית מערך שלם של הערכה ומדידה סביב כל פעילות כחלק מתרבות הפקת הלקחים לשם התייעלות