רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אורנית גל

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410944

כצנלסון, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורנית גל

סמל מוסד:

410944

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
למידה מיטבית בסביבה בטוחה ובקשר בינאישי המעודד סקרנות, שאילת שאלות, הנעה פנימית, אמונה בכוחות וביכולת להתפתח גם במצבי קושי ומשבר. להתאמן, להתמיד ולהגשים חלומות.
התמודדות עם מציאות מורכבת ושינויים שעוברים על העולם,מפתחת מיומנויות וכישורים רגשיים-חברתיים. למידה רגשית-חברתית מפתחת מיומנויות SEL כמשאב חוסן משמעותי, לאורך מעגל החיים וקשורות להצלחה אקדמית, הצלחה בעבודה, ובריאות נפשית ופיזית טובה יותר. חיזוק דרכי ההתמודדות מפתח סקרנות ואינטראקציות עם אחרים, מקדמות מוטיבציה פנימית, גמישות מחשבתית, יכולת התמדה, וויסות רגשי והתנהגותי, וקבלת החלטות אחראיות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליזציה- התאמת תוכנית למידה באופן אישי לכל תלמיד על פי צרכיו: קצב למידה, רמת הלמידה, עניין, סגנון למידה העדפות חוזקות ולייחודיות שלו

2

תכלול- הקניית מיומנויות חברתיות ורגשיות וכישורים חברתיים sell כדי להבטיח רכישת כלים, מיומנויות, כישורים, ידע והנחות יסוד שיעניקו לתלמידים חוסן פנימי, יציבות וביטחון להתמודד בהצלחה אתגרים עתידיים במציאות של שינויים מהירים ומתמידים וחוסר ודאות

3

חיבוריות ושיתופיות- באמצעות קהילה שותפה ופעילה בתהליכי למידה במרחבי החיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית לימודים מותאמת אישית-התאמת הלמידה לתלמידים באמצעות תהליך של אבחון, הערכה, מדידה ומשוב, תוכניות למידה אישיות ולמידה בניהול עצמי הכוללות: מטרות, קצב ואסטרטגיות הלמידה, דרכי הלמידה, זמן ומקום הלמידה, אופני ההערכה במטרה לאתגר את התלמיד באופן המתאים לו, לאפשר לו להתפתח ולהגיע למומחיות גבוהה בתחומי התוכן הנלמדים ולעמידה במטרות אישיות.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח מיומנויות למידה רגשית-חברתית SEL המהוות משאב חוסן משמעותי, לאורך כל מעגל החיים וקשורות בטווח הארוך להצלחה אקדמית, הצלחה בעבודה, ובריאות נפשית ופיזית טובה יותר . למידה במרחבי החיים באמצעות תהליכי אימון אישי- חיזוק כישורי התלמיד/ה באמצעות שפת האימון במטרה להטמיע מנגנונים אפקטיביים של דיבור פנימי ושל תקשורת בשירות הלמידה.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה חוץ כיתתית בתוך ומחוץ לביה"ס, במגוון מרחבי למידה מעודדת אינטראקציה בין הלומד לסביבה הפיזית והחברתית, במגוון סגנונות למידה והתאמה. מאפשרת תהליך למידה טבעי ואותנטי מתוך התנסות ישירה עם אובייקט או תופעה מדעית או חברתית, ובכך מעוררת עניין וסקרנות של הלומדים והבנה מעמיקה יותר של מושגים מתחומי דעת שונים.
4

מהלך רשות

בית ספר מקדם אורח חיים בריא, בגוף ובנפש בריאה, בעשייה הבית ספרית, תוך הטמעת המודעות לבריאות גופנית, נפשית, חברתית, וסביבתית, וכחלק בלתי נפרד מהקהילה, צרכיה ומאפייניה. בית הספר מקדם בריאות ברמה של שני כוכבים.
5

מהלך רשותי נוסף

קהילה שותפה ופעילה – ביה"ס מטפח שיתוף וקשר הדוק עם הקהילה ללמידה במרחבי החיים ומחבר את בית ספר לתהליכים המתרחשים ביישוב ובקהילה