רשות:
מחוז:

תל אביב

רשות:
שם המנהל/ת:

יפעת שטיינר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

530717

לאה גולדברג, גבעתיים

שם מנהל/ת ביה"ס:

יפעת שטיינר

סמל מוסד:

530717

מחוז:

תל אביב

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הדרך החינוכית של ביה"ס מבוססת על הכרת האדם, על פי חינוך וולדורף האנתרופוסופי. הלמידה וההוראה מותאמות לתהליכי התפתחות הילד בגילאים השונים. אופי ההוראה נע בין סמכותיות בגיל הצעיר, לבין בחירה בגיל ההתבגרות. תכנית הלימודים שואפת לפתח מיומנויות רגשיות, גופניות, קוגנטיביות ויצירתיות. הנושאים נלמדים מתוך חוויה המפעילה את כוח הרגש, כוח החשיבה וכוח הרצון, והופכת את הלימוד לבעל ערך אישי עבור הילד. מורי ביה"ס שואפים להיות מבוגרים משמעותיים עבור הילדים, הפועלים מתוך אהבה ומחויבות, ומבססים את עבודתם על התבוננות מעמיקה בילדים כפרטים וכקבוצה. הצוות החינוכי וההורים יפעלו במשותף לחינוך על פי ערכי וולדורף.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

התבוננות

2

כוליות – הוליסטיות של הילד


3

למידה אסטטית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

סביבת למידה אסטטית שמביאה לידי ביטויי את עקרונות וולדורף
2

מהלך רשותי ארגוני

מבנה ארגוני שתואם את גישת וולדורף ואת הקשר עם משרד החינוך
3

מהלך רשותי קהילתי

יצירת מחברת ייחודית

4

מהלך רשות

תכנית אקולוגיה

5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח מלאכות יד