מצפן מערכתי להתאמת מערכת החינוך בהווה למציאות העתידית המשתנה

ממגמה לפעולה

מודל פדגוגיה מוטת עתיד | מצפן מערכתי למציאות משתנה

עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

Previous slide
Next slide

הצצה אל כמה מגמות עתיד 

הצצה אל כמה יוזמות וכלים מוטי עתיד שפותחו במסגרת ״מסלולי ההרצה״