רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

שרה שורץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

212654

קורצ'אק, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

שרה שורץ

סמל מוסד:

212654

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מבטיחים לתלמידנו לגדול בחינוך אישי המאפשר לכל אחת ואחד מהם להגיע לידי ביטוי, לבחור את נושאי העניין ולזכות בהישגים במגוון תחומי החיים, בהתאמה לעידן החדש.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מגוון תחומי למידה יצירתיים, מאתגרים וחווייתיים מותאמים לעולמם של התלמידים.

2

פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים להתנהלות בלמידה ובחברה.

3

למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מיקרוקוסמוס בית ספרי. למידה בכיתת אם לצד שותפות בקבוצות למידה רב גילית לפי תחומי עניין בשיעורי קרמיקה, שעת הילדים, חונכות ועוד.
2

מהלך רשותי ארגוני

חיבורים בין תחומיים בין מקצועות הליבה לבין אומנויות, תיאטרון, מנהיגות צעירה, משחקי אסטרטגיה וטכנולוגיה.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מגוון כישורים חדשניים ומיומנויות מותאמות למציאות החדשה באמצעות למידה של תחום הפודטק, מחשבים, הייטק, רובוטיקה ותכנות.
4

מהלך רשות

מעגלי שיח. פתיחת שבוע וסיומו במעגלי שיח שיתופיים להעצמה, שיתוף, הקניית כלים חברתיים להצלחה ואתגרים.
5

מהלך רשותי נוסף

למידה פעילה במרחבי הוראה-למידה חדשניים המאפשרים, באופן אישי ובקבוצות, חשיבה יצירתית והתנסות בלמידה חווייתית.