מסע למידה אישי
קטלוג קורסים לבחירה

התפתחות מקצועית לצוות מערך המו"פ תשפ"א

מיומנויות יסוד סינכרוני
well-doing סינכרוני
well-doing א-סינכרוני
well-being סינכרוני
well-being א-סינכרוני