ראש מנהל החינוך:

אפרת צוקרמן

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

31

מס' בתי ספר על יסודיים:

14

רחובות

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ההנהגה העירונית והחינוכית בעיר רואים במערכת החינוך כגורם מחולל שינוי חברתי-כלכלי במדינה וכמנוע הצמיחה הראשי בעיר. לאור היותה של רחובות ""עיר המדע"" מושם דגש רב על קיום ושימור היתרון המדעי-טכנולוגי של מדינת ישראל. בשנים האחרונות, מערכת החינוך בעיר מתחדשת, מתעדכנת ומשתכללת בהלימה לפדגוגיה חדשה במגוון ממדים.
ההתחדשות באה לידי ביטוי בחיזוק האקו-סיסטם הרשותי, בדגש על שיתופי הפעולה עם מגוון שותפים, בהשקעה בתשתיות חינוכיות וסביבות למידה דינאמיות וחדשניות, במתן מענה רחב ללומדים ברצף החינוכי מבוקר עד לילה, ובתפיסת הצוותים החינוכיים כמנווטים, מנחים, מעניקים השראה ומהווים דוגמה אישית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות ודיפרנציאליות מקצה לקצה. התאמת תכנים ותכניות לצרכים הייחודיים של הפרט תוך מתן מענה רחב לתלמידים נורמטיביים, מצטיינים, תלמידי החינוך המיוחד, ואפילו לתלמידים חולים באופן זמני.

2

שיתופיות והרחבת השותפים. מעגלי למידה ושיתופי פעולה בין כל באי מערכת החינוך. , תלמידים והוריהם, צוותים חינוכיים, קהילה ושותפי חינוך. עידוד ויישום שיתופי פעולה בין צוותים חינוכיים מכל בתי הספר בעיר.

3

חוויות למידה לוקאלית וגלובאלית. למידה משמעותית עם שותפי למידה מהעיר, הארץ ומחו"ל וחיזוק מיומנויות שיאפשרו שילוב בעולם הגלובלי מבחינה מדעית-טכנולוגית, שפתית, כלכלית ותרבותית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

אשכולות בתי ספר יסודיים כבסיס למודל הבחירה הרשותי ולשם קידום יוזמות ותכניות רשותיות ובית ספריות. עבודת האשכול מבוססת על ראיית המאחד והמייחד – במה לזהות הייחודית של בתי הספר לצד טיפוח המאחד בין בתי הספר ומענה לימודי וחברתי משותף לכלל תלמידי האשכול.
2

מהלך רשותי ארגוני

מהלך עירוני מתכלל למיסוד שגרות וסדירויות לרצף חינוכי בין בעלי תפקידים ומוסדות החינוך בעיר, מגן הילדים ועד העל יסודי. ובכלל זה: רצף גילאי, העברת מידע במעברים, רצף פדגוגי בדגש על המקצועות הליבה, רצף רגשי וייעוצי.
3

מהלך רשותי קהילתי

מהלך עירוני מבוסס בחירה, לשכבות ז'-י"ב, Net skills המבטיח חדשנות פדגוגית וחשיפה למגוון עולמות תוכן ומיומנויות. מערך קורסים בתחומי עניין מגוונים, שלא בתכנית הלימודים. הנחייה של מומחי תוכן חיצוניים שאותרו מתוך קהילת העיר לצד מומחים מצוותי החינוך. בכל קורס 5 שיעורים ומקסימום 5 משתתפים בראייה רב גילית.
4

מהלך רשות

השקעה רשותית ביוזמות חינוכיות וביצירת מוקדי חדשנות וסביבות למידה דינאמיות. להפעלה פעילה של עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד ותמיכה בחזון ובזהות הייחודית של בתי הספר.כגון: חדר בריחה לקידום לימודי אנגלית ו/או מתמטיקה, סדנאות כתיבה, למידה עצמית במרחב, חצר חכמ"ה ולמידה משחקית, פלנטריום ומצפה כוכבים, גם מנהיגות ועוד.
5

מהלך רשותי נוסף

מגוון יוזמות חינוכיות לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי. הקמת גן מדעי כמרכז לחיזוק אוריינות מדעית-טכנולוגית עבור כלל ילדי הגנים. מגוון תכניות לפיתוח וקידום מצויינות מדעית ומתמטית בשיתוף מכון ויצמן ומכון דווידסון, תכנית ייחודית לחט"ב First Lego League, מגמות ייחודיות בתיכון, קידום שיתופי פעולה עם חברות הייטק בפארק המדע.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי