רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

רונית מוסלר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

רמת אלון, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רונית מוסלר

סמל מוסד:
מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנחנו ברמת אלון דוגלים בחינוך המעניק ביטוי לקול של כל תלמיד, המאפשר לו להיות שותף פעיל
בעיצוב תהליכי הלמידה, ומסייע לזיהוי חוזקות ויכולות של כל אחד ואחת.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בחירה מתן אפשרות לתלמידים לבחור

2

דיאלוג

3

אחריות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בחירה- הרחבת הבחירה בקמפוס לכלל תלמידי בית הספר.
2

מהלך רשותי ארגוני

בחירה- קיום פיילוט לכיתות ב-ד המאפשר בחירה לתלמידים בנושא חקר חלומות .
3

מהלך רשותי קהילתי

אחריות-קיום ועדות כלל בית ספריות בהשתתפות ובהובלת תלמידים במטרה להעצים תלמידים
4

מהלך רשות

דיאלוג- בניית ערוצי תקשורת בין הורים וצוות חינוכי
5

מהלך רשותי נוסף

דיאלוג- קיום פרלמנט תלמידים והורים