רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

לימור לוי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384032

רקפות, קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

לימור לוי

סמל מוסד:

384032

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מכוונות עצמית בלמידה וחשיבת עתיד חדשנית לטיפוח מצוינות אישית וחברתית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

משאבי צמיחה מבוססי אהבה, הקשבה הכלה והעצמה (סיפוק צרכים רגשיים, חברתיים, אקלימיים)

2

פדגוגיה מקצועית וחדשנית המטפחת הכוונה עצמית ורפלקטיבית במרחבים מגוונים

3

שיתופיות וקהילתיות שמחזקות את תחושת השייכות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

טיפוח אקלים חינוכי ומיטבי כדרך חיים תוך התייחסות לחוזקות וצרכי התלמידים וקידום ערכים בין אישיים. דרך מרחבים מגוונים לביטוי אישי: מרחב סנוזלן , מרחב משחק, הגג הירוק. ומעגלי שיח לקידום הקשבה שיח והעצמה אישית ובין אישית
2

מהלך רשותי ארגוני

טיפוח אוריינות דיגיטלית ושימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים- מרחבים מתוקשבים ללמידה היברידית, למידת מיומנויות אוריינות דיגיטלית מתוך לימודי מקצועות הליבה, תכנות , קוד מנקי.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה מבוססת מיומנויות וחקר המטפחת מכוונות עצמית- בשיעורי מדעים, פעמיים בשנה יש עבודת חקר מתוך ביטוי אישי, מוכוונת תוצרים בלימודי ליבה עם ערב תוצרים חדשני בשיתוף הקהילה.
4

מהלך רשות

טיפוח מצוינות אישית חברתית ולימודית דרך תכניות העשרה ומצויינות-לימודי חלל, רובוטיקה, מועצת תלמידים מתנדבת שמקדמת מנהיגות ומצוינות אישית וחברתית, שגרירי מפתח הלב.
5

מהלך רשותי נוסף

תכנית שש שנתית המטפחת שיתופיות ושייכות לקהילה- תרומה לקהילה. הורים מרצים ומעשירים בנושאים מגוונים.