רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מיכל בר משה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410134

ש״י עגנון, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

מיכל בר משה

סמל מוסד:

410134

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי האדם הוא קסם. עולם מלא של יכולות לקבל ולהעניק: לעצמו, למשפחתו, לקהילתו ולסביבתו. אנחנו מאמינים בגישה ההומניסטית לחינוך הרואה את תפקידנו לטפח ולהצמיח תרבות של כבוד ולהעצים את כל באי בית החינוך ברמה הרגשית, אקדמית וחברתית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קבלה עצמית וחברתית -קיום דיאלוג לטיפוח מיומנויות וכישורים לזיהוי חוזקות, ועידוד ביטוי עצמי

2

סקרנות – טיפוח זהות ייחודית המעריכה גיוון ומקדמת מעורבות חברתית וסביבתית

3

מעורבות – העצמת באי בית הספר כמלמדים וכלומדים עצמאים המובילים ויוזמים מתוך עניין ושיכות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

נתינה- פיתוח תרבות בית ספרית המקדמת יישומים פדגוגים המזמנים נתינה לאחר ולסביבה . ביסוס שיתופי פעולה עם הקהילה.
2

מהלך רשותי ארגוני

יזמות- עידוד יזמות של כל באי בית הספר ופיתוחם לתוכניות יישומיות המשתלבות בעשייה החינוכית בדגש על שילוב בין הרובד הרגשי, האקדמי והחברתי.
3

מהלך רשותי קהילתי

" שיח רגשי – ביסוס שפה משותפת ותרבות בית ספרית המקדמת זיהוי חוזקות, טיפוח מסוגלות וביטוי עצמי
4

מהלך רשות

חקר במרחבים- הלימודים מתקיימים במודל משולב המזמן למידה גם בסביבות חוץ כיתתיות, בית ספריות שמהוות חלק מהסביבה בה גדלים הילדים. תהליכי החקר בסביבה המוכרת מאפשרים לתלמידים לשאול שאלות ,לחקור את סביבתם , מעודדים אכפתיות ומעורבות. ומקדמים יוזמות ופתרונות לפיתוח ושימור.
5

מהלך רשותי נוסף

למידה פעילה וחוויתית- קידום יישומים פדגוגים הרלוונטים ללומדים ולמלמדים ומזמנת חוויה, מגוון דרכי הל"ה.