שם הדו"ח (חובה עד 5 מילים)

הדו"ח בכמה מילים (חובה - עד 20 מילים)
שם הכותב / תאריך פרסום

תקציר/פתיח:
הטקסט שפותח את המסמך – נועד להציג בפני הקורא את הנושא ולעורר את סקרנותו, כך שירצה להמשיך בקריאה ולהעמיק:

  • האתגר/הסוגייה/התופעה בקצרה – למה הנושא חשוב
  • ההקשר המקצועי/תיאורטי של המסמך ומטרתו
  • מסקנה עיקרית מודגשת, והמלצה מרכזית מקצועית ליישום

כתבו באופן מחבר, כך שהקורא יוכל להזדהות עם הנושא, ובמשפטים קצרים וענייניים. 

במידת הצורך יש לציין אוכלוסיית יעד ואת ההקשר הרחב.

רקע/מבוא/מפת ידע תיאורטי
המתייחסים לאתגר/סוגיה/תופעה

(חובה למלא שדה זה)

טקסט שוטף, מנומק, סיפורי – ולצד זה קצר ומתומצת.

יש להוסיף כותרות משנה במידת הצורך.

בנוי כמשפך – מהרציונל הרחב להקשר הספציפי.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

מטרות הדו"ח ויעדיו

(חובה למלא שדה זה)

למשל שאלות המעבדה / שאלות המחקר / סוג הידע שהדו"ח מספק

כתוב בקצרה. יש להוסיף כותרות משנה במידת הצורך.

חשוב להבחין בין מטרת העל ליעדים אופרטיביים של הדו"ח

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

מתודולוגיה /קהל יעד

(לא חובה למלא שדה זה)

ממי נאסף המידע וכיצד. במידת הצורך ובקיצור.

במידת האפשר, להוסיף תרשים שמתאר את השלבי המתודולוגיה מלווים בהסבר מילולי.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
"משפט חשוב מתוך המסמך..."
אפשר מידע מתוך המסמך עצמו או ציטוט

ממצאים ותוצרים

(חובה למלא שדה זה)

הפרק הזה משתנה בהתאם לתוכן, ולכן חשוב להוסיף כותרות משנה שיעזרו לקורא להתמצא בו.
ניתן לשלב כאן דוגמאות ברורות וממחישות מהשטח, עדויות להצלחה, תיאורי מקרה, כלים, מודלים, תרחישים ועוד.
מומלץ להשתמש בסרטונים, תמונות, תרשימים והמחשות.

במידת הצורך, להוסיף מתווה יישום (עם כותרת משנה)
יש לדאוג לצרף רק מידע רלוונטי לקורא.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

סיכום – מסקנות, תובנות והמלצות

(חובה למלא שדה זה)

תובנות ומסקנות המובילות להמלצות ברורות לפעולה. ניתן לציין מה התכנון להמשך.

אין צורך לחזור על מה שכבר נאמר בפרק הממצאים. ניתן לסכם אותם במשפט אחד ואז לרשום: "כל אלו הביאו למסקנה/תובנה המלצה וכו'…

יש להדגיש את האפקט החיובי שההמלצות לפעולה עשויות לייצר במציאות החינוכית בשטח, ולציין את הדרכים להעריך את השפעתן.

יש להוסיף כותרות משנה במידת הצורך.

 

 

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
"משפט חשוב מתוך המסמך..."
אפשר מידע מתוך המסמך עצמו או ציטוט

תובנות ומסקנות המובילות להמלצות ברורות לפעולה. ניתן לציין מה התכנון להמשך.

אין צורך לחזור על מה שכבר נאמר בפרק הממצאים. ניתן לסכם אותם במשפט אחד ואז לרשום: "כל אלו הביאו למסקנה/תובנה המלצה וכו'…

יש להדגיש את האפקט החיובי שההמלצות לפעולה עשויות לייצר במציאות החינוכית בשטח, ולציין את הדרכים להעריך את השפעתן.

יש להוסיף כותרות משנה במידת הצורך.

 

 

הקשר ותודות

(לא חובה למלא שדה זה)

ההקשר הכללי של הדו"ח, אנשי מפתח שתרמו לכתיבתו.

נספחים

(לא חובה למלא שדה זה)

מקורות, מילון מונחים, סרטון, תמונות, תרשים, דף עבודה, מערך, מונחון, כלים, תבניות או המחשות אחרות הפניה למקורות נוספים להעשרה ותמיכה

שם הדו"ח - גרסת PDF

שם הכותב / תאריך פרסום