רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

לאה ארליך

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

212100

תל חי, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

לאה ארליך

סמל מוסד:

212100

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מצמיח מנהיגות וחדשנות בעולם משתנה באמצעות טיפוח תלמיד חוקר, סקרן, יצירתי ולומד עצמאי, היודע להתמודד עם פתרון בעיות ולהתנהל בסביבות למידה רב תחומיות וחדשניות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך לאחריות אישית, חברתית וקהילתית.

2

טיפוח מיומנויות לומד 2030.

3

אמונה שכל תלמיד יכול. טיפוח מצויינות לימודית, חברתית וערכית תוך מיצוי יכולות.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית נאמנויות. בבית הספר פועלות כ-20 נאמנויות מגוונות, המעניקות הזדמנות לכל ילדה וילד לפתח יכולות הנהגה.
2

מהלך רשותי ארגוני

שייכות למקום ולמשפחה. שמירה על הקשר הבין דורי לצד יצירת זיקה ושייכות לעיר קריית שמונה.
3

מהלך רשותי קהילתי

שותפויות בקהילה. שותפות עם ההורים ומעגלים שונים בקהילה לשם מינוף והצלחה הדדית.
4

מהלך רשות

הקמת מרכז חדשנות לקידום למידה מבוססת פרוייקטים חברתיים – PBL, פודטק ואגרוטק.
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח סביבת למידה חדשנית ולמידה רב תחומית המזמנת התחדשות טכנולוגית, מדעית, חברתית וערכית (כדוגמת חשיבה מחשובית ורובוטיקה) והכנת התלמידים של היום לעולם של המחר.