מסתכלים לעתיד

Just in case Just in time

אין צורך למלא - לא מופיע בתבנית
מודל ניהול עסקי ומשמעותו בחינוך. תכנית עסקית , גיוס כספים הרחבה ולקוחות
תחומי פעילות:

מגמות עתיד

אין צורך למלא - לא מופיע בתבנית
ד"ר עופר מורגנשטרן יועץ יחידת פדגוגיה מוטת עתיד מרצה על מגמות עתיד בולטות על פי תחומי ה STEEP (חברה,טכנולוגיה, כלכלה, סביבה,פוליטיקה)
תחומי פעילות:

אבני בניין 2030

אין צורך למלא - לא מופיע בתבנית
ד"ר עדי וגרהוף מיחידת פדגודיה מוטת עתיד מרצה על אבני הבניין לפי פרוייקט חינוך 2030 של ה-OECD.
תחומי פעילות: