מיומנויות יסוד סינכרוני תשפב

פדגוגיה של חשיבת עתיד | מרצה: ד"ר עדי וגרהוף אשכנזי

תחומי פעילות: