מגמות עתיד

 • ניקוי בחירה
1 / 3123
 • מגמות חינוכיות
מערכת החינוך כאקו-סיסטם לקהילות לומדות
קהילה לומדת מהווה סביבת למידה המייצרת הזדמנויות למידה שיתופית מתקדמות, הנתמכות במרחבים פיסיים ודיגיטליים, והמשלבות טכנולוגיה, תרבות לומדת וזהות…
 • מגמות חינוכיות
עיצוב מרחבי למידה עתידיים (Future Learning Spaces, FLS)
ההתפתחויות הטכנולוגיות שנסקרו לעיל משפיעות מטבע הדברים על יצירת מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים חדשים, שיתמכו את הזדמנויות הלמידה שמאפשרות…
 • מגמות חינוכיות
מרחבי פעילות גופנית במוסדות החינוך
עם התגברות השימוש בלמידה ובהוראה מקוונת, ונוכח תופעת הסגרים החוזרים ונשנים, הריחוק החברתי ויתר ההגבלות שהביאה עימה מגפת הקורונה,…
 • מגמות חינוכיות
תכנון תשתיות, פעילות ולמידה דרך טכנולוגיה
בית ספר, כארגון מודרני, נדרש לתהליכי תכנון ותזמון מורכבים, לתשתית ICT (Information Communication Technology) אמינה ולתמיכה דיגיטלית מקצועית. התשתית…
 • מגמות חינוכיות
הלומד במרכז
הלומד הוא יחידת המידה המרכזית שתעמוד במרכז התכנון הבית ספרי במקום הכיתה או השכבה. בהתאם לכך תיושם גישת למידה…
 • מגמות חינוכיות
בתי הספר הופכים לארגונים זמישים
בתי ספר נדרשים לקיים תהליכי הסתגלות ושיפור מתמידים כדי לתת מענה לאתגרי המציאות המשתנה.[492] לשם כך יש לאפשר התארגנויות…
 • מגמות חינוכיות
הלמידה לאורך החיים (Long Life Learning – LLL)
למידה לאורך החיים היא צורה של חינוך עצמי יזום המתמקד בהתפתחות אישית. בין שהמוטיבציה היא מרדף אחר אינטרסים ותשוקות…
 • מגמות חינוכיות
הגישה ההוליסטית – בתי ספר וצוותים בריאים
בשנה האחרונה, על רקע מגפת הקורונה, עלתה שאלה המכוונת אל מנהלי מוסדות החינוך: איך להפוך את מבני בית הספר…
 • מגמות חינוכיות
אקולוגיית שטפי למידה
היא פרדיגמת למידה חלופית[480] לפרדיגמת הלמידה הקיימת, המבוססת על מוסדות חינוך (בתי ספר, מכללות, אוניברסיטאות), ששימשו עד כה כשער…
 • מגמות חינוכיות
חינוך מונע מגמות סביבתיות
כאמור, מגמות עולמיות משפיעות על החינוך, ומכאן הצורך ביצירת תוכניות לימוד חדשות. ביטוי לצורך זה בחינוך עדכני ורלוונטי היא…
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים ממוקדות כשירויות ומיומנויות
כשירויות ומיומנויות הן היכולות שיש לאדם הנסמכות על הידע והניסיון העומדים לרשותו לבצע פעולות בצורה אחראית להשגת מטרה. כשירויות…
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים רב-תחומיות ובין-תחומיות
למידה בין-תחומית[472]  (אינטר-דיסציפלינרית) משלבת בין מספר תחומי דעת בדרך של חקירה ומחקר לשם פיצוח אתגרים, תיאוריות ורעיונות גדולים המחברים…
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים מבוססות חדשנות טכנולוגית
למידה המשלבת פלטפורמות טכנולוגיות מבוססת על חדשנות טכנולוגית ועל גישה פתוחה, חופשית וזולה. זו למידה תואמת הקשר ויש לה…
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים מותאמות אישית
מגמת הפרסונליזציה מניעה מעבר הדרגתי לתוכניות לימודים המותאמות אישית למאפייניו, ליכולותיו ולרצונותיו של כל לומד. כל לומד צריך "להחזיק"…
 • מגמות חינוכיות
תהליכי הערכה נוספים
הערכת הוליסטית של סוגי ידע שונים, של מיומנויות, גישות, ערכים וכשירויות, הנעשית דרך היבטים שונים של ביצועי הלומדים: ידע…
 • מגמות חינוכיות
שיטות נוספות של הוראה, למידה והערכה
שיטות למידה נוספות: למידה מכוונת עצמית מאפשרת ללומד ללמוד באופן עצמאי ולנהל את למידתו. מיומנויות למידה הנבנות בתהליך של…
 • מגמות חינוכיות
טכנולוגיה תומכת לומד עצמאי
הוראה דרך מאמני הדרכה – בישראל, כמו בארה"ב ומדינות רבות בעולם, קיים מחסור במורים[438] בשל מחסור בסטודנטים להוראה, ושחיקה…
 • מגמות חינוכיות
הוראה ולמידה במיקוד אישי
ננו-למידה  (Nanolearning) – עידן המידע הביא עמו ירידה בהיקף הקשב ועלייה בעייפות המסך. מוח האדם מופגז בהתראות והודעות מסיחות…
 • מגמות חינוכיות
הוראה, למידה והערכה משולבות פלטפורמות
כאשר פרץ הגל הראשון של מגפת הקורונה, התקשו צוותי החינוך לעבור ממודל של הוראה בכיתה למודל דיגיטלי. אמנם המעבר…
 • מגמות פוליטיות
ביטחון אישי או פרטיות?
הכוח העצום של תאגידי הענק מופעל לא רק כלפי ממשלות וגופים ממשלתיים, אלא גם כלפי הציבור. לתאגידים בין-לאומיים יש…
 • מגמות פוליטיות
השפעת הטכנולוגיה על התעמולה הפוליטית
תחרויות גיאו-פוליטיות, הגידול בקישוריות הדיגיטלית הגלובלית, טכנולוגיות מידע סוחפות וטכניקות שיווק דיגיטלי, כל אלו תרמו לפתיחת זירה חדשה של…
 • מגמות פוליטיות
הטכנולוגיה יכולה להיות גם חרב פיפיות
בשנתיים האחרונות מדינות רבות בעולם מצטרפות למרוץ בכל הקשור לבינה מלאכותית, והן מפתחות תוכניות לאומיות, מכנסות ועדות אתיקה ומקיימות…
 • מגמות פוליטיות
מנהיגות נשית, כוח עולה או הטעיה מספרית?
הן בזירה המקומית והן בזירה העולמית, הנהגת נשים והשתתפותן בפוליטיקה מוגבלת. נשים כבוחרות אינן מיוצגות בצורה מספקת, וכך גם…
 • מגמות פוליטיות
השלטון המקומי מתחזק והאמון בממשל נחלש
ממשלות מחוקקות חוקים ומגדירות מדיניות כדי להבטיח סדר, רווחה וביטחון לתושבים. באחריות השלטון גם לספק שירותים ציבוריים כגון כבישים,…
 • מגמות פוליטיות
מערך פריסת התקציבים משתנה
היחס חוב-תוצר הוא אמת מידה המבטאת את היחס בין החוב שהממשלה מחזיקה בו לכמות הפעילות הכלכלית שהמדינה מייצרת. מדינות…
 • מגמות פוליטיות
פוליטיקה פרסונלית
ברחבי העולם מנהיגים פוליטיים צברו כוח על ידי החלשת מפלגותיהם, והפוליטיקה הדמוקרטית הופכת יותר ויותר לעניין אישי והיא משקפת…
 • מגמות פוליטיות
שחקנים חדשים – גבולות גזרה חדשים
סכסוכים בין מדינות והתערבויות בין-לאומיות בסכסוכים מקומיים מושכים אליהם שחקנים שהם באי-כוח מקצועיים, כגון חברות צבאיות פרטיות, האקרים וארגוני…
 • מגמות פוליטיות
המשולש האסטרטגי
מערכת היחסים של סין, ארצות הברית ורוסיה היא של משולש כוחות אסטרטגי.[332] ארצות הברית עדיין מחזיקה בצבא החזק והמשפיע…
 • מגמות פוליטיות
תזוזות במערך הכוחות השולטים
במהלך השנים הבאות צפויים מקורות הכוח במערכת הבין-לאומית להתרחב, להשתנות ולהתפרס באופן שונה, מעבר מעולם חד-קוטבי לעולם רב-קוטבי. כוח…
 • מגמות סביבתיות
פרדוקס הצמיחה הירוקה
אחד הטיעונים של התומכים בצמיחה כלכלית בלי פוסקת, הוא שלצד העלייה בקצב הייצור קיים תהליך מתמיד של התייעלות בשימוש…
1 / 3123