כלים ויוזמות

  • ניקוי בחירה
לוגו רשת אמית בית ספר היברידי

בית הספר ההיברידי

שותפות חינוכית כלכלית בין בתי ספר בעזרת למידה היברידית.
לפרטים נוספים
מפות חשיבה

מסגרת קינפין

סיווג של אופי האתגר המערכתי וכיצד נפתח עבורו מענה.
לפרטים נוספים
מפות חשיבה

מפות חשיבה

חידוד ההבנה שלנו על המרכיבים במערכת, מערכות היחסים בניהם, ולאפשר פיתוח ידע רציף על האתגרים המערכתיים לאורך זמן.
לפרטים נוספים
ניתוח גנאלוגי

ניתוח גנאלוגי

גילוי וחילוץ של מודלים מנטליים שפוגעים באפקטיביות של המענה המערכתי.
לפרטים נוספים
מודל מערכתי לאסטרטגיה

מודל מערכתי לאסטרטגיה

קידום קוהרנטיות בין היכולות של הארגון שלנו, הסביבה המערכתית שבה אנו פועלים והיעדים שאנחנו מנסים להשיג.
לפרטים נוספים
ניהול תהליך חשיבה מערכתי

ניהול תהליך חשיבה מערכתי

דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.
לפרטים נוספים
סריקת אופקים – Horizon Scanning

סריקת אופקים – Horizon Scanning

לזהות מה עשוי "להפציע", על סמך איסוף מידע ממגוון מקורות, המצביע על "איתותים" רלוונטיים המרמזים על כך.
לפרטים נוספים
שלישי אישי-ראיון

שלישי אישי: שילוב קשישים בגן ילדים

טיפוח הקשר הבין דורי תוך פיתוח מענים הדדיים דרך מפגשי שיח, חוגים ואתגרים משותפים
לפרטים נוספים
שלישי אישי-ראיון

ראיון לאיתור מועמדים מתאימים מבני הגיל השלישי

שאלון לשימוש בזמן ראיון עם מועמדים מתאימים בני הגיל השלישי לעבודה עם ילדי הגן
לפרטים נוספים
שלישי אישי-ראיון

״מתאים לי״ – מתנדבים בגנ״י

מדדי התאמה לבחירת מתנדבים לילדי הגן
לפרטים נוספים
פלייבקידס | שיחת מה נשמע

פלייבקידס ״מה נשמע מהבית?״

מסגרת לשיחה עם ילדי הגן באמצעות 'שפת תאטרון הפלייבק' בזמן שבו לא ניתן להיפגש
לפרטים נוספים
monika-kozub-הגן-שלי-מגוון-unsplash

מפגש בוקר – הגן שלי מגוון

כלי יישומי למפגש קבוע של ילדי הגן עם גננת מתרבות אחרת
לפרטים נוספים
ריבוע התרחישים

ריבוע התרחישים

מיפוי ראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים לנושא עתידני
לפרטים נוספים
פתית שלג מקצועי

פתית שלג מקצועי

חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי
לפרטים נוספים
עוגת העתיד שלי

עוגת העתיד שלי

סיעור מוחין ראשוני לגבי העתיד בפרישה רחבה של תחומים
לפרטים נוספים
מניפת עתיד

מניפת עתיד

מיפוי וסיווג תרחישים עתידיים הנובעים ממגמת הווה
לפרטים נוספים
טריאדה חינוכית

טריאדה חינוכית

כלי לבניית יחידות הוראה מודולריות בנושא עתידנות (ובנושאים נוספים)
לפרטים נוספים
סיעור מוחות על קלפים פרועים

סיעור מוחות על קלפים פרועים

העלאת רעיונות לקלפים פרועים, הערכה ותיעדוף
לפרטים נוספים

מבחן חוסן מדיניות | "מינהור רוח"

לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול תרחישים שונים.
לפרטים נוספים
מפת דרכים – Roadmapping

מפת דרכים – Roadmapping

תיאור גראפי ומילולי של סידרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים.
לפרטים נוספים
גיבוש חזון – Visioning

גיבוש חזון – Visioning

פיתוח חזון משותף של אנשי הארגון, שגם נתפש על ידם כניתן להגשמה
לפרטים נוספים
בניית תרחישים

בניית תרחישים

בסיס לתכנון המסתמך על תמונות עתיד של תרחישים שונים ובחינת המשמעויות לגבי החלטות בהווה. לאפשר למקבלי החלטות להכין "תוכניות מגירה" בהתאם.
לפרטים נוספים
צירי אי-וודאות

צירי אי-וודאות

זיהוי אי-וודאויות חשובות עבור תחום מדיניות מסוים, במבט אל העתיד, כבסיס לבניית תרחישים בתחום זה.
לפרטים נוספים
סקר-דלפי

סקר דלפי

שיטה לבניית תחזיות והערכות, כאשר לא קיימים נתונים וידע מהעבר. השיטה משמשת גם לגיבוש הסכמה בין מומחים או בעלי עניין בנושאי מדיניות.
לפרטים נוספים
אופן עתידים – Futures Wheel

אופן עתידים – Futures Wheel

זיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, כדי להפיק תובנות לגבי האופן בו מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה.
לפרטים נוספים
סיעור מוחות-Brainstorming

סיעור מוחות – Brainstorming

שיטה קלאסית להצפת ידע מהמשתתפים. הדגש בסיעור מוחות הוא עידוד להעלאת רעיונות חופשית בנושא שעל הפרק, לרבות רעיונות "פרועים".
לפרטים נוספים
ניתוח מגמות – Trend Analysis

ניתוח מגמות – Trend Analysis

הערכה כמותית של התנהגות מגמה מסוימת בעתיד (בטווח זמן מוגדר) על סמך נתונים כמותיים זמינים מהעבר והבאה בחשבון של גורמים העשויים לשנות את התנהגות המגמה.
לפרטים נוספים
כלי ראיונות ושבע השאלות

ראיונות ושיטת שבע השאלות

לזהות סוגיות אסטרטגיות שיהיה צורך לטפל בהן במסגרת חשיבת העתיד הארגונית. תוך כדי כך אפשר גם לזהות השקפות מנוגדות אצל המרואיינים.
לפרטים נוספים
עירוני-א-מודיעין-לוגו

קהילה בונה ידע

מודל הוראה לפיו הידע של התלמידים נבנה על-ידם ב״קהילת לומדים״
לפרטים נוספים
לוגו_classit קלסית

רמזים לעבודה בקצב אישי

מאפשר לתלמיד ללמוד בקצב אישי ללא תמיכת המורה בעזרת רמזים כתובים
לפרטים נוספים
כלי 7 ראיונות

ראיונות ושיטת שבע השאלות

לזהות סוגיות אסטרטגיות שיהיה צורך לטפל בהן במסגרת חשיבת העתיד הארגונית. תוך כדי כך אפשר גם לזהות השקפות מנוגדות אצל המרואיינים.
לפרטים נוספים
תמונת שלושת האופקים

שלושת האופקים

להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

הכיתה כמרחב רגשי

מכלול תכניות ארגוניות, פדגוגיות וחברתיות לפיתוח יחסי אמפתיה בין תלמידים
לפרטים נוספים
pang-yuhao-_university-יד ביד לאקדמיה-unsplash

ניהול זמן יעיל

בניית תכנית לניהול זמן למידה יעיל, דרך הקנייה ויישום שיטות שונות
לפרטים נוספים
pang-yuhao-_university-יד ביד לאקדמיה-unsplash

יד ביד בדרך לאקדמיה

התנסות בלמידת תוכן אקדמי, לצד הזדמנות להתקבל למגוון תארים ללא צורך בבחינה הפסיכומטרית
לפרטים נוספים
לוגו בית הספר השכונתי שפירא

"יוצאים לכיתה" – למידה מבוססת מקום

מלמדים ברחבי השכונה - על מנת לגדל לומדים עצמאיים, מעורבים חברתית ושייכים למרחב הציבורי
לפרטים נוספים
פרלמנט הקולות נהריה_תמונה

תיבת האוצרות לניהוג עצמי

אוסף של כלים מנטליים לניהוג עצמי המאפשרת לפרט לבחור בהתנהגויות חלופיות ויעילות לאלימות
לפרטים נוספים
רמזור-למורה-הנגשת-חדשות-במתמטיקה

הנגשת הבזקי חדשות במתמטיקה

מאגר מצגות הממחישות מאפיינים של המתמטיקה בת זמננו והרחבת הראייה של המתמטיקה, לשימוש המורים בשיעורי המתמטיקה בחטיבה העליונה
לפרטים נוספים
לוגו צביה קטיף המהפכה החינוכית

המהפכה החינוכית

מורים מלמדים ותלמידים לומדים, מתוך חופש בחירה, אמון ואחריות אישית
לפרטים נוספים
לוגו צביה קטיף המהפכה החינוכית

המהפכה בפיתוח המקצועי

מערכת השתלמות אישית לפיתוח מקצועי של כל מורה
לפרטים נוספים
פרלמנט הקולות נהריה_תמונה

פרלמנט הקולות

תוכנית חדשה להקניית כלים לניהוג עצמי, למניעת אלימות ולשילוב מוצלח של ילדים מאתגרים
לפרטים נוספים
1

שני צדדים למראה

פורמט יצירתי של לימוד סוגיות מורכבות במקצועות הומניים באמצעות יצירת כתבת וידאו חדשותית
לפרטים נוספים
1

הסמרטפון כמקפצה להעצמה אישית

פיתוח מיומנויות חברתיות והעצמה אישית באמצעות הסמרטפון בפורמט "עובדות על עצמי"
לפרטים נוספים
1

להיות בפוקוס

שימוש בתבנית קולנועית פשוטה למיקוד רעיונות בצורה יצירתית ומשחקית
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

Createam

תלמידים יוצרים סרטונים הקשורים לחייהם, לעידוד למידה וכתחליף למבחן במקצועות רבי מלל
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

בגובה העיניים

מסגרת לניהול שיח אותנטי להעמקת ההכרות והאמפתיה ההדדית בין התלמידים והמורה בשעה הפרטנית
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

אמפתיה כשפת הלב

מודל חינוכי רגשי חברתי למורים ולתלמידים, מותאם תפיסה תרבותית
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

מפגש משודר עם דמות מעוררת השראה

מפגש מצולם בהשתתפות דמות מעוררת השראה
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

רפלקציה אישית

כלי לרפלקציה אישית לבני נוער לאחר חוויה או הרצאה מעוררת השראה - חלק ממיזם ״יש מצב״
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

"יש מצב" – מפגשים שמשנים חיים

יצירת נקודות מפנה חיוביות בחיי בני נוער בסיכון באמצעות מפגשים מעוררי השראה עם דמויות מובילות בתחומם
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

החממה לאתגרי כדור הארץ

חממת פיתוח בית ספרית מבוססים אתגרי העולם האמיתי ואתגרי כדור הארץ
לפרטים נוספים
1

המגדלור – קהילות מצוינות

מודל המצמיח קהילת מצוינות מסביב למרכז המודל זה נועד להרחיב את מעגלי המצוינות הפועלים תחת חסותו של מרכז המחוננים, בהמשך לשאיפת האגף למחוננים ולמצטיינים להרחיב את מעגלי ההשפעה והשייכות בקהילה.מחוננים המקומי
לפרטים נוספים
1

אֶתְנַחְתָּא באנגלית

שיעור תוכן עיוני הנלמד באמצעות ׳כלי אֶתְנַחְתָּא׳ (מיומנויות גוף ונפש)
לפרטים נוספים
1

בניית חבילת לימוד לסרט דוקומנטרי

כלי לבניית חבילה לימודית לסרט דוקומנטרי
לפרטים נוספים
1

דוקוחם

שימוש בסרטים דוקומנטריים ככלי לעידוד חשיבה ביקורתית וגיבוש דעה
לפרטים נוספים
1

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום

צילום הדדי שמאפשר לחברי קבוצה לבטא את תפיסתם באשר לזולת
לפרטים נוספים
1

הכשרת מורים בכתיבת קורס עיוני

הכשרה המאפשרת למורים לפתח קורס עיוני (יחידת לימוד מתמשכת או קורס בין תחומי) סביב סילבוס מובנה.
לפרטים נוספים
1

הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם - בבית הספר ומחוצה לו.
לפרטים נוספים
1

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה. תכנית גפ״ן מס׳ 9678
לפרטים נוספים
תמונות לאתר מו׳׳פ

מביטים אל המחר

שילוב תעסוקתי, הולם ומותאם, לאנשים עם צרכים מיוחדים
לפרטים נוספים