פרק 7 | נספח – שיטות לחשיבה מערכתית

שיטה 1 – ניהול תהליך חשיבה מערכתי

 

שיטה 2 – מודל מערכתי לאסטרטגיה

 

שיטה 3 – ניתוח גנאלוגי

 

שיטה 4 – מפות חשיבה

 

שיטה 5 – מסגרת קינפין

– עזר למסגרת קינפין

 

שיטה 6 – ניתוח CLD

 

שיטה 7 – חילוץ היסט ופוטנציאל