ערכת ארגון מורכב מסתגל

ארגוני חינוך הם מערכות ארגוניות חברתיות מורכבות ודינמיות. הם נדרשים לספק חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. ארגוני החינוך, כמו ארגונים רבים אחרים מתמודדים עם מציאות תנודתית, אי ודאית, מורכבת ועמומה המאפיינים את המציאות החדשה. ובנוסף, מתחוללות בה, באופן מתמיד, מגמות שינוי במגוון תחומי חיים המשפיעות על התנהלות ארגוני חינוך. ואלו נדרשים לתפקוד אנטי שביר ואלו המיישמים תפישה ארגונית של מערכת מורכבת מסתגלת יוכלו להשיג תפקוד אנטי שביר. תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל כוללת בתוכה תפישות של ארגון לומד, ארגון זמיש (זמיש = זריז וגמיש) וארגון חושב עתיד. ארגון הוא מערכת אקולוגית חיה (אקו-סיסטם) תומך ומאפשר, שבעלי העניין הפועלים בה, הם אוטונומיים ופעלנים המקיימים קשרי גומלין מורכבים כדי להשיג ביחד תפקוד מערכתי מיטבי במציאות המורכבת והמשתנה, כל זאת לאורו של המצפן הארגוני המגדיר באופן ברור את המדיניות הפדגוגית והארגונית של הארגון ומאפשר לו לנווט בהצלחה להשגת יעדיו.
התפישה היא  מערכתית ופרקטלית, כלומר, חלה על ארגוני חינוך בכל הרבדים של מערכת החינוך, אבל יישום התפישה בארגוני חינוך יכול להתבצע באופן הדרגתי, במהלך רב שנתי הדרגתי וספירלי המתאים לארגון מבחינת קצב ומיקוד. ארגון חינוך המעוניין ליישם את תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל יכול להיעזר במודל הבשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל.

>> סרטון 

>> מצגת מלווה
>> דוח ארגון מורכב מסתגל

ערכה מתודולוגית:

ארגון חינוך
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף