נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

1.2 חידושים במהדורה 4.0

מהדורת פדגוגיה מוטת עתיד 4.0 מעמיקה ומרחיבה את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד בהיבטים הבאים:

  • מודל גרפי חדש שלם ומדויק יותר של תפישת פדגוגיה מוטת עתיד – המודל הגרפי של הפמ"ע עודכן ושופר כדי להנגיש באופן שלם ומדויק יותר את התפישה. נוסף למודל הגרפי ייצוג של מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה ושונה מיקומו של מרכיב תכני הלימוד המייצג את רובד ה"מה" של המודל כדי לייצג מערכת יחסים נכונה יותר רובדי ה"לשם מה" ו ה"איך" של המודל.
  • שילוב מרכיבי תפישת הפדגוגיה הלאומית בתפישת פדגוגיה מוטת עתיד – המהדורה משלבת באופן הרמוני את מרכיבי הידע המיומנויות והערכים של תפישת הפדגוגיה הלאומית של מערכת החינוך בתוך מודל פדגוגיה מוטת עתיד כציר המרכזי של רובד ה"מה". מצפן הלמידה של חינוך 2030 תורם מרכיבים נוספים בהיבטים שהמדיניות הפדגוגית הלאומית לא התייחסה אליהם.
  • הרחבה והעמקה של מרכיבים שונים במודל פדגוגיה מוטת עתיד – במהדורה זו עודכנו הורחבו והועמקו מרכיבים שונים של מודל הפמ"ע כגון מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה, מרכיבי השלומות והפעלנות, עקרונות הפרסונליות והתמורתיות, היבט התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות של שדה הפעולה החינוכי, מודל בשלות לפדגוגיה מוטת עתיד ותבנית יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע.
  • הנגשת מהדורת פמ"ע 4.0 באתר ייעודי חדש – מהדורת פמ"ע 4.0 מונגשת באתר ייעודי חדש של המכון לחקר עתידים במחלקת המחקר של אגף מו"פ. אתר זה יציג את תמונת המציאות המשתנה והעתידית כולל מגמות ותרחישים עתידיים עדכניים, מודלים פדגוגיים וארגוניים, כגון מודל הפמ"ע ומודל ארגון חינוך מורכב מסתגל, המלצות למערכת החינוך ועוד. האתר יעודכן בשוטף ובזמן אמת ולא רק בתדירות שנתית כפי שהיה עד כה.