נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

3.4 מקורות

 

[23] OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019

[24] המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר (2021) משרד החינוך   

[25] OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019

[26] NSW Department of Education and Communities (2015) The Wellbeing Framework for Schools

[27] OECD (2021),Measuring What Matters for Child Well-being and Policies,OECD Publishing,Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e82fded1-en.