נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

5.3 מאפייני פיתוח פעלנות

מאפייני פיתוח פעלנות [34]

גישות ומיומנויות המקדמות פעלנות לומדים

כדי ליישם פעלנות בצורה מיטבית נדרשים הלומדים להפעיל, באופן משולב, תמהיל של גישות ומיומנויות קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות. פעלנות הלומדים מתבססת על פיתוח גישות ומיומנויות של אוטונומיה, מסוגלות עצמית יכולת רפלקטיבית, ויסות עצמי, תודעת צמיחה, מוכוונות מטרה, מודעות עצמית (מחשבות, ערכי זהות ויעדים), מודעות חברתית (ערכים, מטרות וצרכים של הקהילה) ומודעות למשאבים (איור 11).

איור 11- מיומנויות וגישות המקדמות פעלנות

 

רבדי סביבה התומכים בפעלנות לומדים

רבדים שונים בסביבה, בה פועל הלומד, תומכים ומאפשרים במשולב פעלנות לומדים (איור 12):

  • מערכות יחסים עם אחרים, כגון מורים ועמיתים
  • תרבות בית הספר והכתה המספקות לתלמידים הזדמנות להביע מחשבות, רעיונות ודעות ומכבדת אותם כמובילי למידתם
  • תרבות משפחתית ותרבות קהילתית מתאימות תומכות ומקדמות את פעלנות הלומד
  • גישה למשאבים ותמיכה חברתית המסייעים בהשגת יעדים

 

איור 12- גורמים סביבתיים תומכי פעלנות

 

גורמים המאפשרים ללומדים להביא לידי ביטוי  את פעלנותם

קיימים ארבע גורמים המאפשרים ללומדים להביא לידי ביטוי את פעלנותם:

  1. קיום מטרות אפשריות שונות אך מושכות במידה שווה
  2. הבנה של תגמולים, מיידיים ועתידיים, המסייעת להניע אותם להשגת היעדים. (מוטיבציה זו יכולה לכלול תחושת שייכות, תחושת מסוגלות ותחושת כוח או השפעה)
  3. קיום האסטרטגיות הדרושות כדי לפעול על פי תוכנית להשגת היעדים.
  4. קיום משאבים זמינים להשגת היעדים.

 

פעלנות לאורך הרצף ההתפתחותי של הלומד

פעלנות היא יכולת המתפתחת בהדרגה לאורך שלבי הרצף ההתפתחותי של הלומדים כאשר בכל שלב מושם דגש על היבטים אחרים (טבלה 1):

טבלה 1- פעלנות לאורך הרצף ההתפתחותי של הלומד

שכבת גיל

ילדות מוקדמת

(גילאי 2-3)

חינוך טרום חובה וחובה (גילאי 3-6)

יסודי

(גילאי 6-11)

חטיבת ביניים

(גילאי 12-14)

תיכון

(גילאי 14-18)

בוגרים צעירים

(19-30)

דגשים בהתייחס לפעלנות

ילדים לומדים לממש את רצונם על ידי ביצוע בחירות המבוססות על העדפה אישית

ילדים לומדים על מטרות ועל יכולתם ליזום פעילויות עם אחרים ולבצע תוכניות

ילדים לומדים להיות מוכשרים ויעילים בפעילויות המוערכות על ידי אחרים

מתבגרים מתבוננים פנימה כדי להבין את תחושת העצמי שלהם ואת תפקידם כחבר בקבוצה, ועובדים כדי למצוא איזון בין השניים

מתבגרים פועלים לפיתוח הבנה של עצמם, הערכים והיעדים שלהם, כדי להעריך לאן הם רוצים להגיע בבגרותם

בוגרים צעירים פועלים ליצירת מערכות יחסים איתנות ומלאות אהבה עם אחרים