נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

6.2 עיקרון הפרסונליות

 

 

 

 

פרסונליזציה בתחומי החיים

פרסונליזציה משמעותה התאמה אישית של תכנים, מוצרים ושירותים לצרכים ולרצונות הספציפיים של הפרט כדי להגדיל את הערך המוסף שהוא מקבל. ההתאמה האישית יכולה להתבצע על ידי הפרט עצמו בדרך של בחירה מודעת מתוך חלופות מוצעות;  על ידי ספק השירות או המוצר באופן גלוי או סמוי; או על ידי אלגוריתמים חכמים, האוספים מידע על הפרט ומתאימים עבורו את המוצר או את השירות בזמן אמת.  

פרסונליזציה מיושמת בתחומים רבים ומגוונים, לדוגמה: בתחום התעסוקה מתפתחת תפיסה של העסקת מגוון הטרוגני של עובדים על מנת למצות את פוטנציאל כוח האדם. אוכלוסיית העובדים המגוונת מצפה מהארגון לספק מענה מותאם אישית לעובדים עם צרכים שונים במגוון תחומים כגון נגישות, מגדר, תרבות ושפה, דת, מזון ועוד. בתחום הטכנולוגי, מוצרי תוכנה מאפשרים למשתמשים בהם לכוונן ולהתאים את התוכנה בהתאם להעדפותיהם האישיות; אתרי אינטרנט מציגים לכל משתמש מידע המותאם אישית לו על סמך פרופיל הגלישה שלו ובכך משפרים את חוויית המשתמש שלו; מנועי חיפוש ורשתות חברתיות מציגים למשתמשיהם תכנים מותאמים אישית, פרסומות רלוונטיות תלויות מיקום או הצעות להיפגש עם חברים הנמצאים בסביבתם הקרובה. פרסונליזציה חודרת גם לעולם הייצור של מוצרים פיזיים המותאמים אישית ללקוח כדוגמת מדפסות תלת-ממד מאפשרות לצרכן להדפיס מהרשת מוצר תוך התאמה אישית של מאפייני המוצר לפי העדפותיו. בתחום הרפואה מתפתחת מגמה של רפואה אישית המאפשרת מתן תרופות בעלות הרכב המותאם אישית לחולה, המגביר את האפקט הרצוי של התרופה וממזער תופעות לוואי בלתי רצויות שלה. בתחום הכלכלי הצרכן הוא בעל דומיננטיות רבה וצריכתו הן של מוצרים והן של שירותים היא מותאמת אישית.

 

עיקרון הפרסונליות בחינוך

פרסונליות בחינוך משמעה התאמה אישית של מוצרים, תהליכים ושירותים לפרט, באשר הוא (תלמיד, מורה, מנהל ועוד), לפי יכולותיו, צרכיו, רצונותיו ומצבו. התאמה זו מאפשרת לפרט לממש את הפוטנציאל שלו, לעמוד במטרות שהציב לעצמו, להיות אחראי לתהליך למידתו ולספק לו ערך מוסף המעצים אותו. פרסונליזציה של הלמידה היא גישה חינוכית שלפיה יש להתאים הלמידה באופן אישי לכל תלמיד על פי צרכיו ורצונותיו. משמעות יישום עקרון הפרסונליות בפדגוגיה היא שההתייחסות ללומד תהפוך מתקנית ואחידה למותאמת אישית ללומד בכל היבטי הפדגוגיה. ההתאמה יכולה להתבצע על ידי המורה, על ידי הלומד עצמו או באמצעות טכנולוגיה המנטרת את הלומד ומתאימה לו את הלמידה באופן אוטומטי.

עקרון הפרסונליות יכול לבוא לידי ביטוי בכל היבטי הפדגוגיה על ידי התאמה אישית של מרכיבים שונים של הלמידה כגון: ספקי הלמידה, תוכנית ותוכני הלימודים, פרקטיקות וכלי למידה, סגנון וקצב הלמידה, זהות עמיתי הלמידה ושותפיה, מיקום ומועדי הלמידה, מרחבי הלמידה ואופני הערכת הלמידה ומבצעיה.

למידה המותאמת אישית ללומד יכולה להתבצע בכמה רמות, שכל אחת מהן מייצגת מערכת יחסים שונה בין המורה ללומד: דיפרנציאליות, אינדיבידואליות ופרסונליות (טבלה 2)[35]. ההבדל בין הרמות הוא באובייקט שמולו ההתאמה מתבצעת ובגורם המבצע אותה. ברמת הדיפרנציאליות ההתאמה מתבצעת מול קבוצת לומדים ואילו ברמות האינדיבידואליות והפרסונליות היא מתבצעת מול כל לומד באופן ספציפי. נוסף על כך, ברמות הדיפרנציאליות והאינדיבידואליות המורה הוא הגורם המרכזי בביצוע ההתאמה, ואילו ברמת הפרסונאלית הלומד הוא הגורם המרכזי בביצוע ההתאמה.

טבלה 2- רמות של למידה מותאמת אישית

דיפרנציאליות

המורה

אינדיבידואליות

המורה

פרסונליות

הלומד

מספק הנחיה מותאמת לקבוצת לומדים

מספק הנחיה מותאמת אישית לכל לומד

מוביל את למידתו בעצמו.

מתאים את הלמידה לקבוצת לומדים

מספק את צורכי הלמידה של כל לומד

מתאים את למידתו לאינטרסים שלו, לתשוקותיו ולשאיפותיו

בוחר טכנולוגיה ומשאבים כדי לתמוך בצורכי למידה של קבוצת לומדים

בוחר טכנולוגיה ומשאבים כדי לתמוך בצורכי למידה של כל לומד

מפתח כישורים כדי לבחור ולהשתמש בטכנולוגיה ובמשאבים המתאימים ללמידתו

מנטר את הלמידה על בסיס יחידת קרנגי (זמן מפגש) ושכבת הגיל של הכיתה

מנטר את הלמידה על בסיס יחידת קרנגי (זמן מפגש) ושכבת הגיל של הכיתה

מפגין שליטה בתוכן במודל מבוסס מיומנויות

מיישם הערכה לשיפור הלמידה

מיישם הערכה של הלמידה

מיישם הערכה כצורת למידה

משתמש בנתונים ובהערכות כדי לספק משוב שוטף לקבוצות לומדים ולומדים אינדיבידואליים כדי לקדם הלמידה

משתמש בנתונים והערכות כדי לאשר התקדמות ולדווח מה  למד כל לומד

הופך ללומד מוכוון עצמית המנטר את התקדמות למידתו, ומספק משוב עצמי על בסיס שליטה בתוכן ובמיומנויות

 

יישום עקרון הפרסונליות בחינוך מסייע להתמודדות עם אתגר המציאות המשתנה ועם רלוונטיות החינוך במספר אופנים: ראשית, ההתאמה האישית מעצימה את הערך המוסף שהלומד מקבל מהמשאבים החינוכיים המושקעים בו,  הן באופן אובייקטיבי, עקב ניצול אפקטיבי ויעיל יותר של המשאבים, והן באופן סובייקטיבי, עקב המענה המותאם לצרכיו, לשאיפותיו ולנטיותיו. שנית, חינוך מותאם אישית נוטה להיות מוטה עתיד, שכן הוא מותאם למאפייניהם, לצורכיהם ולשאיפותיהם של בני הדור הצעיר, שנולדו לעולם בו ההתאמה האישית לפרט היא דומיננטית. לבסוף, חינוך מותאם אישית מקל על הלומד את ההתמודדות עם אתגרי העתיד, שכן הוא מאפשר לו, במסגרת תהליך החינוך, לפתח יכולות של זיהוי חזקותיו וחולשותיו, של האופן בו ניתן למקסם אותם ושל איתור דרכי הלמידה האפקטיביות עבורו. יכולות אלו מסייעות ללומד להתמודד עם שטף מידע מגוון ורב.

לומד המתאים את הלמידה לעצמו יבחר ויקדם את כלל מאפייני הלמידה שלו לפי האינטרסים והשאיפות שלו, לפי יכולותיו ולפי מאפייני אישיותו. כך הוא יוכל למצות את הפוטנציאל האישי שלו באופן מרבי, לצמצם אילוצים חיצוניים, להגביר את המוטיבציה הפנימית שלו ללמידה ולהכין את עצמו באופן מיטבי לעתיד הרצוי. יודגש כי יישום עקרון הפרסונליות בתחום החינוך מתבצע באופן פרקטלי כלומר, לא רק מול הלומדים, אלא בכל רובדי המערכת, מול מפקחים, מנהלים, מורים והורים.

התכווננות ללמידה מותאמת אישית

למידה מותאמת אישית מושתתת על ארבעה מרכיבים בסיסיים[36]:

 • מבוססת יכולות (competency-based) – מאפשרת לתלמיד להתקדם על פי היכולת והשליטה שלו בתחום הנלמד.
 • מגוון מסלולי לימוד – מספקת הזדמנות ללמידה ולהפגנת יכולות למידה במגוון תחומים, הנלמדים בתוך בית הספר וגם מחוצה לו.
 • מרחב זמן גמיש – מספקת לתלמיד מרחב זמנים גמיש המאפשר לפתח מיומנויות ויכולות.
 • הערכה משמעותית – מספקת נתונים ברורים שיסייעו ללומד להתקדם.

 

מזווית המבט של הלומד, למידה מותאמת אישית מחייבת רכישת מיומנויות, ערכים וגישות כגון אוריינות רגשית, אחריות ומשמעת עצמית, הנעה פנימית, ניהול עצמי, חוסן ויכולת התאוששות ועוד. רכישת מיומנויות של למידה אישית ועצמאית תאפשר ללומד לפעול וללמוד באופן עצמאי במשך כל חייו הבוגרים.

מסגרת תפישתית ליישום למידה מותאמת אישית

יישום למידה מותאמת אישית הוא מהלך של שינוי מהותי ומערכתי בסביבה הארגונית והפדגוגית של ארגוני חינוך. כדי להתמודד עם אתגר זה מומלץ לאמץ מסגרת תפישתית ליישום למידה מותאמת אישית שתסייע בתכנון וביצוע היישום החל מרמת בית הספר ועד לרמות  הרשותית המחוזית והמערכתית (איור 13)[37].

איור 13  – מסגרת תפישתית ליישום למידה אישית

המסגרת התפישתית ליישום למידה מותאמת אישית כוללת חמש קטגוריות, שבכל אחת מהן חמישה מרכיבים, בהם על ארגון החינוך לטפל:

 • אסטרטגיה – התאמת החזון, בניית תוכנית הפצה, מפת דרכים רב שנתית, התאמת היזמות הארגונית, קביעת יעדים ומדדים להצלחה
 • עיצוב – תרבות של חדשנות, מודלים ללמידה מותאמת אישית, למידה בהכוונה עצמית של הלומד, התאמת מערכת השעות ללמידה מותאמת אישית, הגדרת תפקידי המורה בלמידה מותאמת אישית.
 • תוכנית לימודים והוראה – יצירת תוכניות לימודים מותאמות אישית, תוכניות לימודים מקוונות ושאין מקוונות, תמהיל תכנים לשימוש דיגיטלי, התאמת תרבות הציונים, ההערכה ואיסוף הנתונים, מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 • תמיכה ארגונית – תפקידים התומכים במורים, הכשרות מקצועיות למורים, מאגרי ידע על למידה מותאמת אישית, מאמני למידה אישית ומערכת הערכה, קמפיין שיווק ותקשור של למידה מותאמת אישית.
 • תפעול – ציוד מחשוב וכלים דיגיטליים, תוכנית תמיכה במערכות המידע, תוכנית שדרוג תשתיות מחשוב, תקצוב תלת שנתי למהלך, משאבי כ"א לתפעול המהלך.

 

המורה והלמידה המותאמת אישית

מזווית המבט של המורה, יישום עקרון הפרסונליות ידרוש הרחבה של תפקידי המורה ורכישת התמחויות הוראה מתאימות. תפקידי מורים במערכת למידה מותאמת אישית הם[38]:

 • חונך אישי – המבוגר ה משמעותי בחיי הלומד, המשפיע באופן חיובי על כל ממדי החינוך של הלומד. על החונך האישי להכיר את הלומד באופן רב-ממדי, את משפחתו ואת סביבת מגוריו. עליו לספק ללומד מעטפת ליווי תומכת באמצעות פגישות קבועות פנים-אל-פנים, המתייחסות ללמידה, ליחסים חברתיים, להיבטים רגשיים, לשאלות זהות ועוד
 • יועץ לתכנון תכנית לימודים אישית – מסייע ללומדים בבניית תוכניות לימודים מותאמות אישית התואמות את היעדים שהציבו לעצמם.
 • מאמן כושר ללמידה אישית – מכשיר ומאמן את הלומדים בפרקטיקות ובכלי למידה מגוונים בהם הם יכולים או מעוניינים לעשות שימוש בלמידתם המותאמת אישית
 • מכווין הזדמנויות למידה (connector) – מכווין את הלומדים למיצוי הזדמנויות למידה פורמליות ואי פורמליות בהתאם ליכולותיהם והעדפותיהם האישיות.
 • מנחה ומתווך – מלווה ומנחה את הלומד בחקר תחומי העניין שלו, בהצגת שאלות ובגילוי עצמי של תשובות. כמו כן מוודא שהלומד מודע לתהליך ההתקדמות שלו בלמידה .
 • מעריך – אוסף נתוני למידה אישיים באופן מתמשך עבור כל תלמיד לצורך ביצוע הערכה מותאמת אישית.

 

טכנולוגיה תומכת ביישום למידה מותאמת אישית

הטכנולוגיה היא גורם קריטי ביישום עקרון הפרסונליות בחינוך. היא יכולה לגשר על הקושי ביישום חינוך מותאם אישית בכיתות מרובות תלמידים, הנובע ממשאבי הוראה בלתי מספקים. הסביבה הדיגיטלית, המקוונת והווירטואלית תומכת בחינוך מותאם אישית מעצם טבעה הגמיש ובר ההתאמה. [39] טכנולוגיות המחשוב האישי הנייד, טכנולוגיות מחשוב ענן וטכנולוגיות חינוך פתוח מקוון ברשת, מאפשרות לכל לומד להפעיל אפליקציות למידה לפי בחירתו בכל מקום ובכל זמן כדי לצרוך מגוון תכנים ושירותים הזמינים מרחוק בעלות נמוכה ולאתר, להעריך ולבחור ספקים של שירותי למידה, תוכני למידה וכלי למידה המתאימים לו.

טכנולוגיות סביבת למידה אישית (PLE) מאפשרת ללומד ליצור, לשתף, להעריך תכנים לימודיים ולקבל אימון ותמיכה בזמן אמת. טכנולוגיות של סביבה דיגיטלית מותאמת אישית מאפשרות הגדרת פרופיל אישי עבור הלומד, המשקף את תחומי המומחיות והעניין שלו לצורך הכוונת הלמידה במערכות ניהול למידה (LMS). ניטור ואיסוף נתוני הלמידה האישית באמצעות טכנולוגיות האינטרנט של הדברים, אגירתם במאגרי נתוני עתק (Big data) וניתוחם באמצעות טכנולוגיות בינה מלאכותית מאפשרים הצפת תובנות והמלצות לשיפור הלמידה מותאמת אישית.

טכנולוגיות הלמידה המסתגלת (Adaptive Learning) יכולות לנטר את מצבו הקוגניטיבי, הרגשי והגופני של הלומד ואת דפוסי פעילות ולהפעיל אלגוריתמים שונים כדי להתאים את הלמידה למאפיינים אלה בזמן אמת. כך, למשל, תוכל מערכת הלמידה המסתגלת לבצע התאמת תוכן הלמידה או סגנון הלמידה בזמן אמת בהתאם לקצב ההתקדמות של הלומד, רמת הריכוז שלו או מצבו הרגשי.

טכנולוגיות כגון מציאות מדומה ומשחקי רשת מייצרות מרחבי למידה וירטואליים מותאמים אישית לכל לומד, ואילו טכנולוגיות מציאות רבודה תלויות-מיקום מייצרות מרחבי למידה היברידיים, המותאמים ללומד אישית על פי מיקומו ומצבו. ממשקי אדם-מחשב חכמים יאפשרו ללומד לתקשר עם סביבת המחשוב ועם עמיתי למידה אחרים בדרכים המותאמות אישית עבורו.  כך למשל, טכנולוגיית חוש המישוש הדיגיטלי, המאפשרת נגיעה בעצמים דרך מסך מגע, תסייע ללומדים עם מוגבלויות לתפעל אמצעי מחשוב; טכנולוגיות זיהוי קול ותרגום דיבור בזמן אמת יאפשרו לכל לומד לשוחח עם המחשב בשפתו הוא, לצרוך תוכני מולטימדיה בשפות זרות ולתקשר עם דוברי שפות אחרות; עוזרים וירטואליים' בעלי בינה מלאכותית יספקו תשובות מעובדות לשאלותיו הספציפיות של כל לומד ויספקו לו הנחיה והדרכה אישית במגוון רחב של תחומי למידה; טכנולוגיות המדיה החברתית ופלטפורמות למידה חברתית יאפשרו ללומד לבחור את עמיתי הלמידה ואת כלי הלמידה שלו, ואילו טכנולוגיות הדפסת וסריקת תלת-ממד יאפשרו ללומד להפוך ליצרן (Maker) וליזום, לתכנן וליצור מוצרים ייחודיים משלו.