נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

8.0 הבהקים
• ארגוני חינוך בכל רבדי מערכת החינוך יכולים ליישם את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד

• ניתן ליישם את תפישת פמ"ע באופן מדורג המותאם לצרכי ויכולות ארגון החינוך

• תהליך יישום פמ"ע כולל שלושה שלבים: אבחון עצמי על בסיס מודל בשלות לפמ"ע, בחירת צעדי התקדמות , תכנון כל צעד התקדמות נבחר באמצעות תבנית עיצוב יוזמה תואמת פמ"ע

• קיימת טבלת מודל בשלות לכל אחד מששת עקרונות הפמ"ע

• תבנית עיצוב יוזמה תואמת פמ"ע מאפשרת תכנון היוזמה כפרויקט סדור בהתייחס לרציונל היוזמה, לתכולתה, לאופן הניהול והמימוש שלה ולעלויות הפיתוח והתפעול שלה.