פדגוגיה של חשיבת עתיד – ערכה מתודולוגית

פדגוגיה של חשיבת עתיד

במציאות המורכבת והמשתנה של המאה ה21, יש חשיבות לכך שכל בעלי העניין במערכת החינוך, לומדים, מורים ומנהלים ברמות השונות ירכשו גישות ויכולות להתמודד, לצמוח ולשגשג מול האתגרים וההזדמנויות שהמציאות מזמנת. פדגוגיה של חשיבת עתיד עוסקת בפיתוח כשירות חשיבת עתיד של הלומדים במוסדות חינוך כדי לפתח לומד פעלן המסוגל לעצב עתיד רצוי לו ולחברה ולחתור להגשמתו באופן עצמאי ואחראי.
ערכה זו בנושא פדגוגיה של חשיבת עתיד מאפשרת לבעלי העניין לרכוש גישות ויכולות אלו. הערכה מכילה מאגר ידע המתייחס להגדרות, בסיס תיאורטי, מסגרת תפישתית יישומית, מגוון שיטות וכלים והמלצות ליישום. בנוסף כוללת הערכה מערכי הדרכה בנושא פדגוגיה של חשיבת עתיד הכוללים, מצגות, סדנאות התנסות וכלים.
המטרה היא שבעלי העניין השונים במערכת החינוך ילמדו באופן עצמאי את תכני הערכה ויישמו את כולה או חלקים ממנה בהתאם לייחודיותם במסלולי העשייה השונים שלהם תהליך הפיתוח של הערכה באגף מופ יימשך, גם לאור הניסיון המצטבר מהשטח, ובעתיד יפורסמו מהדורות נוספות מרחיבות ועדכניות.

>> מצגת מלווה 

>> מדריך פדגוגיה של חשיבת עתיד

ערכה מתודולוגית:

פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה