ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

4.5 כשירות עתיד: ערכים


ערכים הינם אישיים וסובייקטיביים והינם עיצוב דמותו הנפשית של הלומד

 

הגישות והערכים הנרכשים נחלקים לארבעה אשכולות:

  • אישיים:

סקרנות כלפי הלא נודע, פתיחות לרעיונות חדשים, יושרה ודבקות במה שמסתמן בתור האמת גם אם לא קל לעיכול, חוסן אל מול קשיים ולחצים, אומץ להציג דעה שונה

  • חברתיים:

סולידריות וחתירה לשוויון הזדמנויות החיוניים לגילוי עניין כן באוכלוסיות אחרות

  • תרבותיים:

אהבת דעת, שמירה על הטבע, זכויות אדם ודמוקרטיה, פלורליזם

  • אוניברסליים:

תקווה להתכנות מציאות טובה, תכלית ומשמעות (ולא ניהליזם)