ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

4.9 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 4
המכון לחקר עתידים - קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד (מפגש 4) - מערך המו״פ 6.6.21