לקראת ועדת הקצבות

הנחיות ליזמים פעילים במסלול החממו"פ

גישה ל״קול קורא״ שלב אחר שלב -

למה ״קול קורא״?

״קול קורא״ הינו מנגנון רשמי למשרד החינוך להעניק תקציב לייעוד מסוים. אגף מו"פ מתקצב את פיתוח המוצר בשעות וכן – אם יש הצדקה לכך – בתקציב כספי. קבלת התקציב הכספי מותנית במענה ל״קול קורא״ והגשה לוועדת הקצבות מטעם משרד החינוך.

לקראת ועדת ההקצבות שתתכנס בתחילת אוקטובר (מועד משוער), על כל יוזמה להכין ולהגיש שני מסמכים מרכזיים: תוכנית פיתוח מקושרת משאבים ומסמך "הצהרת יזמים".

תכנית פיתוח מקושרת משאבים

כתיבת התכנית מהווה הזדמנות לפרט את מהלך הפיתוח לשנה הקרובה באופן מסודר, ברור ושקוף.

בתכנית הפיתוח אתם מתבקשים לפרט את שלבי הפיתוח המשוערים, וליד כל שלב את הבקשות שלכם לתמיכה מטעם אגף מו״פ בשעות שבועיות (ש״ש) ו/או תקציב כספי.

חשוב לציין שכל בקשה לשעות או תקציב חייבת להתייחס באופן ישיר לקידום מהלך הפיתוח.  אנחנו נשמח לענות על כל שאלה ובירור בקשר לעניין.

המתווה לתכנית פיתוח שנה א׳ – הורידו כאן

המתווה לתכנית פיתוח שנה ב׳ – הורידו כאן

מסמך נוהל ניצול תקציב – הורידו כאן 

הסכם ״הצהרת יזמים״

כל יזמ/ית חדש/ה מתבקש/ת לחתום על הסכם זכויות יוצרים-הצהרת היזם ולהחזיר אלינו את המסמך החתום (שימו לב: את ההסכם יש להעלות גם למערכת המרכבה).

הגשת הסכם חתום הינה תנאי מקדים לגשת ל״קול קורא״. יזמים שכבר חתמו על ההסכם לא צרכים לחתום שוב.

אנחנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ועניין.

מסמך ״הצהרת היזמים״ – הורידו כאן

פתיחת בקשה ברשות המקומית

פתיחת הבקשה מתבצעת באופן רשמי על-ידי תקציבאי/ת הרשות המקומית (או על-ידי תקציבאי/ת הבעלות של המוסד, במקרים של מוסדות פרטיים), באמצעות מערכת מתוקשבת (״המרכבה״).

לאחר פתיחת הבקשה והדפסת תאריך פתיחה, המערכת תנפיק לכם כמה מסמכים, כולל מסמך הדורש את החתמת מנהל/ת הרשות או תקציבאי/ת הבעלות.

לרוב, המהלך כרוך בביקור פא״פ בעיריה / מועצה האזורית של בית הספר ומעקב טלפוני. עליכם היזמים לדאוג שאכן כל המסמכים הנדרשים הועלו כראוי למערכת ״המרכבה״. בנוסף, יש לוודא ששם המוסד וסמל המוסד מופיעים בכל מסמך.

לעיתים התהליך להגשת המסמכים דורש זמן וסבלנות ואנחנו נהיה זמינים לכם לכל עניין.

רשימת מפורטת והסבר של המסמכים הנדרשים ל״קול קורא״ דרך המרכבה  – הורידו כאן

 

התכנסות של ועדת ההקצבות

בתחילת אוקטובר (מועד משוער) תתכנס ועדת ההקצבות מטעם משרד החינוך כדי לאשר את היקף התקציבים. הוועדה תאשר תקציבים באופן  דיפרנציאלי – כל יוזמה לגופו של ענין – תוך הפעלת חשיבה מקיפה ומתוך שיקולים רבים. החלטה של הוועדה הינה סופית.(התבחינים לאישור התקציב פתוחים לציבור בקישור בקול קורא)

לקראת התכנסות הוועדה תקבלו הודעה לא-פורמלית בדוא״ל עם ציון התקציב המשוער לשנה הקרובה.  הסכום שיופיע בהודעה הזאת אינו סופי אלא שהוא יאפשר לכם לקבל תמונה כללית לגבי התקרה התקציבית המיועדת ליוזמתכם.

הסכום הסופי שנקבע ליוזמה, ידווח ליזם באמצעות מכתב רשמי שאגף מו״פ ישלח למוסד החינוכי בו מתקיים תהליך הפיתוח.

לאחר קבלת המכתב ינתן ליווי והסבר פרטני לקראת הגשת דו"ח ביצוע לצורך קבלת התקציב שאושר ליוזמה בוועדת ההקצבות.

שאלות? מוזמנים לרפרף כאן

״קול קורא״ הינו מנגנון עם תוקף סטטוטורי (חוקי) המאפשר למשרד החינוך — או כל משרד ממשלתי אחר — להעניק תקציב לייעוד מסוים בהתאם לחוק, לנוהלים ולחוזר מנכ״ל של המשרד.

כל יוזמה שמבקשת תקצוב לטובת פיתוח מוצר חדשני פדגוגי חייב/ת להגיש את הבקשה למשרד החינוך באמצעות ״קול קורא״.

יזמים שהתקבלו למסלול החממו״פ (כלומר, שעברו את ועדת הקבלה בעקבות השתתפותם ב״יום הסטודיו״, וגם קיבלו הודעה רשמית על קבלתם למסלול), הינם רשאים לגשת ל״קול קורא״ של החממו״פ.

על-מנת לקבל תקציב כספי, אם אתם מעוניינים בכך ובהתאם לאישור של ועדת ההקצבות של החממו״פ.

נציג/ה מטעם מוסד חינוכי בעל סמל מוסד. נהוג שהתקציבאי/ת מטעם בית הספר אחראית לדאוג לאסוף את כל המסמכים הנדרשים ולגשת לגורם המתאים ברשות המקומית, בתיאום עם היזמים ומנהל/ת המוסד החינוכי.

לא. ה״קול קורא״ מיועד רק ליוזמות שמעוניינת לבקש תקציב כספי.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי, על כל יוזמה להגיש תכנית פיתוח מקושרת משאבים (פרטים למטה)ֿ גם אם לא בכוונתכם לבקש תקציב כספי.

לשנת הלימודים הנוכחית בלבד. יוזמות שאמורות להמשיך בפיתוח מתוקצב בשנה הבאה יצטרכו לגשת ל״קול קורא״ נוסף בתחילת שנה״ל הבאה.

התקציבאי/ת מטעם בית הספר (או בעלות בית הספר) מכירים את הנציגים המתאימים מטעם הרשות המקומית. מומלץ להתיעץ איתם ולעבוד איתם כדי לקדם את התהליך.

ראו למטה את שלבי המהלך, כולל קישור לרשימה של המסמכים הנדרשים.

ועדת ההקצבות מתכנסת אחת לשנה בלבד — אין ״סבב שני״ — לכן עליכם להתיחס לבקשות תקציב (הידועות והמשוערות) לאורך כל השנה. 

יחד עם זאת, ניתן לעדכן את תכנית הפיתוח מקושרת משאבים (הסבר למטה) מבחינת חלוקת התקציב או ייעודו, לאחר קבלת אישורו/ה של מלווה הפיתוח שלכם.

אגף מו"פ מתקצב את פיתוח המוצר בשעות תקן (ש״ש = שעות שבועיות לעובדי הוראה) למוסדות החינוך הזכאים לכך, מתוך השיקולים של צרכי הפיתוח הספציפיים של כל יוזמה ויוזמה, ולאחר אישורן של מלווה הפיתוח ושל ראש מסלול החממו״פ.

השעות מטעם אגף מו״פ יופיעו במערכת המתוקשבת של אותו המוסד / בעלות בצורה הזאת:

מקור:  13 – סלים מרכזיים | יעוד:   14 – בתי״ס ניסויים | תקן בפועל [מס׳ ש״ש] 

עליכם  לוודא עם מנהל/ת או תקציבאי/ת המוסד שאכן השעות נקלטו במערכת המוסדית.

ברירת המחדל היא תקציב בשעות שבועיות, מלבד מקרים בהם לא ניתן להעביר שעות לבית הספר (למשל, חטיבות עליונות). במקרה כזה נשקול את האופציה לתגמול כספי דיפרנציאלי.

שעות אלו תקפות לשנה״ל הקרובה בלבד.

עוד שלבים בתהליך