4. יישום וקיימות הזהות

כל סיום הוא התחלה חדשה

נבחרת היועצים והמלווים הבית ספריים של מהלך מרחבי חינוך, מורכבת מאנשי חינוך, בעלי ידע וניסיון רב בליווי מהלכים שיתופיים בבתי הספר. הם באים מתחומי ידע שונים, מקבלים ליווי ופיתוח מקצועי צמוד מאגף מו"פ, ונמצאים בשטח על מנת לסייע בהובלת תהליכי השינוי והפיתוח. לצד זה המלוויום מטמיעים מנגנונים וסדרויות העוזרים ביישום ובקיימות הזהות גם בסיום העבודה המלווה שלהם בתוך בתי הספר.

במהלך שנות ליווי לפיתוח זהות ייחודית, מתגבשת וצומחת התפיסה והחזון החינוכי, הייחודי של ביה"ס. תפיסה זו באה לידי ביטוי ביישום בכל ליבות העשייה הבית-ספרית: הליבה הארגונית, הליבה הפדגוגית, הליבה האנושית והליבה הקהילתית. את המהלך מובילים מנהלי בתי הספר וצוות המו"פ הבית ספרי שמוקם, יחד עם המלווים של מרחבי חינוך, תוך כדי תכנון וכתיבת תוכנית עבודה שנתית שמתאימה את יעדיה כל שנה מחדש ,בהלימה לפיתוח של שנה קודמת ,ולצרכים החדשים שעולים מהשטח.

את היישום של הזהויות הבית ספריות והקיימות שלהן בנדבכי בתי הספר תוכלו לקרוא בכרטיסי הביקור 1.3.5.
כרטיסי ביקור אלו נכתבו על ידי בתי הספר שהיו במהלך,חלקם עדיין נמצאים במהלך, בעזרת המלווים של מרחבי חינוך.

כרטיסי ביקור  אלו ,מצליחים להנגיש לקהילת בית הספר ובכלל, את הסיפור החינוכי הבית ספרי בצורה ממוקדת ובהירה. כמו כן, הם  מהווים עבור בתי הספר פלטפורמה להמשך פיתוח ,יישום והרחבת הזהות גם לאחר סיום ליווי של המהלך ברשות.

 

אזור כרטיסי ביקור של בתי ספר (5,3,1) – לצפיה בכרטיסים לחצו על התמונה מטה

הכירו גם את נתיב הפיתוח המקביל עבור בתי ספר