3.מקומך במסלול-בתי ספר- תכנון דרכי יישום

מטרה

לאחר שאפיינו את הארגון נותר לבחור כלים תכנוניים שיקדמו את ההיבטים המעשיים של פיתוח הזהות הארגונית, ובכך יקדמו את הארגון לעבר העתיד הרצוי.
היבטים אלה כוללים רכיבים ארגוניים ו/או פדגוגיים שיביאו לידי ביטוי תכנית עבודה ממוקדת להטמעה והרחבת מעגלי העשייה להיבטים שנבחרו לאור עדכון התפיסה והאפיון הארגוני.

כלים רלוונטים

מורכב משלושה שלבים המשלימים ומחזקים תכנון האחד את השני ציפייה, פעולה והתבוננות.
מטרת הכלי: לתכנן ולעצב פעולות ומהלכים באמצעות שלב הציפייה, דרך ביצוע ההתנסויות.

כלי מעגל הלמידה >>

איפיון סוגי מטרות משני סוגים:
שילוב שני סוגי מטרות אלו בכלי אחדכמותיתאיכותנית
מאפשר לפתח תוכניות פעולה לזהות
ייחודית הנשענות הן על היבטים כלליים,
לצד תוצאות הניתנות למדידה.

OKR

 

כלי זה מסייע לתכנון מהלכים זריזים וגמישים(זמי"שים) לקידום הארגון,להתנהלות במציאות משתנה ולפיתוח הזהות הייחודית באמצעות בניית מהלכים ממוקדים
ומנגנון פעולה יישומי.

תכנון מהלכים אג'יליים

כלי שיסייע לבחון באילו פעולות כדי להשקיע ואילו פעולות כדאי להפחית ו/או לעצור.

כוכב ים

כלי עבודה - משוב בזמן תכנון ופיתוח

כלי שיסייע לבחון את סוג הפעולות שאפשר לבצע על פי "התיאבון" להתפתחות של בית הספר.
הכלי מאפשר לתרגם מטרות לפעולות תכנון
ולבחון היכן נמצאות הפעולות על הרצף בין
אזור הנוחות לאזור הצמיחה.