תחנת הפדגוגיה של חשיבת עתיד

משגה נפוץ: "אי אפשר לדעת שום דבר לגבי העתיד"

רגע לפני שנתחיל: 1:49 על חשיבת עתיד

רקע על הפדגוגיה של חשיבת עתיד

פדגוגיה של חשיבת עתיד עוסקת בפיתוח כשירות חשיבת עתיד של הלומדים במוסדות חינוך כדי לפתח לומד פעלן המסוגל לעצב עתיד רצוי לו ולחברה ולחתור להגשמתו באופן עצמאי ואחראי.

מהי פדגוגיה של חשיבת עתיד? הרצאתה של ד״ר עדי ווגרהוף במפגש השקת התחנה, דצמבר 2021

כדי לבצע חשיבת עתיד על ארגונים ופרטים לרכוש ולפתח את כשירות חשיבת העתיד הכוללת את תמהיל הידע, המיומנויות, הגישות והערכים המייצר יכולת חשיבת העתיד. תלמידים ואנשי חינוך יכולים לפתח כשירות חשיבת עתיד באמצעות תוכניות למידה והכשרה בתחום חשיבת העתיד להפוך לאנשים פעלנים המעצבים את העתיד הרצוי להם ואת עתיד מערכת החינוך.

פדגוגיה של חשיבת עתיד עוסקת בפיתוח כשירות חשיבת עתיד של הלומדים במוסדות חינוך כדי לפתח לומד פעלן המסוגל לעצב עתיד רצוי לו ולחברה ולחתור להגשמתו באופן עצמאי ואחראי.

עברו למסך מלא באמצעות הריבוע הריק מצד ימין למטה. צאו ממסך מלא באמצעות הקשה על  כפתור esc.

המדריך נכתב ע״י ד״ר ארז לבנה, במסגרת המכון לחקר עתידים, אגף מו"פ.

קישור למדריך

 

 

16 כלים מעשיים לתרגול ויישום פדגוגיה של חשיבת עתיד בכיתה, ו… למה לא, גם בחדר המורים ובכל מקום בו מכירים בכך שהמציאות המורכבת, המשתנה במהירות, מובילה לעתיד בלתי מוכר המייצר מגוון אתגרים והזדמנויות עבור ארגונים ופרטים.

קישור לערכת הכלים

 

שאלות המחקר

  • האם ובאילו אופנים בדיוק חשיבת עתיד רלבנטית לתלמידים, למורים, לצוות הניהולי ולקהילה בה פועל המוסד החינוכי?
  • כיצד אפשר להטמיע חשיבת עתיד במערכת החינוך בכלל, ובמוסד החינוכי שלכם בפרט?

המשוב שלכם בבקשה