מגמות כלכליות: דרישה גוברת לבנקאות דיגיטלית

יש לך ביט (קוין)?

רצון ודרישת הצרכנים לחווית בנקאות דיגיטלית יוצר שינוי בדרך הפעולה של כל תעשיית הבנקאות.

דרישה הולכת וגוברת לחוויית בנקאות דיגיטלית של הדורות הצעירים משנה את אופן הפעולה של כל תעשיית הבנקאות[1]. הרצון הגובר של הצרכנים לגשת לשירותים פיננסיים מערוצים דיגיטליים הביא לזינוק בטכנולוגיות בנקאיות חדשות המעצבות מחדש את ענף הבנקאות. זה מתחיל מבנקאות קמעונאית מסורתית, המכונה גם בנקאות צרכנית, ומתייחסת לשירותים הספציפיים שהבנקים יכולים להציע לצרכנים, כגון חיסכון ובדיקת חשבונות, כרטיסי אשראי וחיוב והלוואות. טכנולוגיה המיועדת לשיפור היעילות התפעולית של בנקים קמעונאיים משפיעה לטובה על השוק. נמצא כי 39% ממנהלי הבנקאות הקמעונאית מעריכים כי הטכנולוגיהתורמת יותר בהפחתת עלויות לעומת 24% הטוענים שהיא משפרת את חוויית הלקוח.

בשטח ניתן לזהות שהבנקאות החדשה בהחלט ממוקדת בחוויית הלקוח ובנוחותו ומציעה: בנקאות סלולרית – אשר הפכה לשיטה העיקרית לביצוע הפקדות, העברות כספים וניטור הוצאות והכנסות. בנקאות מקוונת, הכוללת בנקאות סלולרית, מתייחסת לחוויה הכוללת של בנקאות באמצעות ערוצים דיגיטליים, כולל אפליקציות לנייד, שולחן עבודה, צ'אט בוטים חיים ועוד. הפופולריות של הבנקאות הסלולרית עלתה על זו של הבנקאות המקוונת והיא צומחת פי חמישה משיעור הבנקאות המקוונת. מחצית מכלל הלקוחותהמקוונים משתמשים גם בבנקאות סלולרית.

עלייתו של הניאובנק Neobank – בנקים דיגיטליים בלבד עם יכולות מובילות בתעשייה שאינם מפעילים סניפים פיזיים או מסתמכים על בנקים מסורתיים ומונעים על ידי רפורמות רגולציה ידידותיות לחדשנות, צצים כפטריות אחרי הגשם ברחבי העולם בשנים האחרונות. חברות אלה צברו אחיזה במיוחד באירופה בשלוש השנים האחרונות. התעניינות מוגברת של הצרכנים בניאובנקים וביישומים ניידים לשירותים פיננסיים מעוררת תחרות ברחבי העולם, מה שמניע ניאובנקים להציע להם הטבות מרחיקות לכת.

בנקאות כשירות ( – Banking As A Service BaaS) הוא מרכיב מרכזי בבנקאות פתוחה, בה בנקים פותחים את מערכותיהם ומאפשרים לצדדים שלישיים לגשת לנתונים שלהם כדי לשפר את שירותיהם בעצמם בזמן אמת. חברות BaaS משנות את המודליםהעסקיים של בנקאות קמעונאית, מעצבות את מערכות היחסים של בעלי התפקידים עם הלקוחות ומקלות על הכניסה לפינטק.

ממשק תכנות יישומים[2] (Application Programming Interface – API) נוגע באופן מסורתי לממשק הטכנולוגי בין תוכנות, המאפשר ליישום של צד שלישי לסנכרן ולהתחבר לכלים ושירותים של הבנק. למרות ששירותים אלו נמצאים בשימוש נרחב כבר למעלה מעשור, השימוש בהם הפך לאחרונה לנפוץ בשירותים פיננסיים, והוא מתייחס למכלול פרוטוקולים המנגישים אתשירותי הבנק לחברות צד שלישי באמצעות ממשקי תכנות יישומים. שימוש בממשק שינה משמעותית את אופן ביצוע הפעולות הפיננסיות באמצעות קידום חדשנות וגמישות בתהליכי ייעול שירותים פיננסיים. יכולות בזמן אמת, משופרות של תזרים מזומנים, צמצום חסמים ניהוליים בניהול כספים כמו הגשת בקשה להלוואת עסק, בדיקת יכולת האשראי ועוד, ולבסוף, הכל במקום אחד – צפייה על כלל הכספים ושליטה מעקב וניתוח של כל התנועות הפיננסיות.


[1] https://www.businessinsider.com/future-of-banking-technology

[2] https://razorpay.com/learn/what-is-api-banking/